استاندارد اصالت و اعتماد به محصولات – اصول کلی ریسک تقلب در محصول و اقدامات متقابل

ادامه متن

+2
برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک در محل شرکت قند تربت حیدریه به دعوت موسسه کیفیت رضوی

تدریس دوره مدیریت ریسک در محل شرکت قند تربت حیدریه (سازمان اقتصادی رضوی)

ادامه متن

+1

متن استاندارد سیستم مدیریت ریسک ایزو ۳۱۰۰۰ ویرایش ۲۰۱۸

ادامه متن

+1
مدیریت ریسک درباره اطمینان خاطر و نه نگرانی و اضطراب است

مدیریت ریسک درباره اطمینان است یا در مورد نگرانی می باشد؟

ادامه متن

+1
تدریس دوره آموزشی مدیریت دانش برای سازمان توسعه تجارت ایران به صورت مجازی

تدریس دوره مدیریت دانش برای سازمان توسعه تجارت ایران به صورت مجازی (وبینار)

ادامه متن

+1