تدریس دوره آموزشی نظام آراستگی محیط کار ۵s

تدریس دوره آموزشی نظام آراستگی ۵S برای مدیران شرکت کاشی توس

ادامه متن

+1
یک روش خلاقانه برای حل مسئله تکنیک تعریف و بیان مسئله دانکر ۲

یک روش خلاقانه برای حل مسئله – تکنیک تعریف مسئله دانکر

ادامه متن

+1
تدریس دوره آموزشی ERM مدیریت ریسک سازمانی در محل شرکت پایندان ۲

برگزاری دوره مدیریت ریسک سازمانی ERM در شرکت پایندان

ادامه متن

+1
استاندارد سیستم مدیریت دانش ایزو 30401 ISO 30401

انتشار ترجمه استاندارد سیستم مدیریت دانش ایزو ۳۰۴۰۱

ادامه متن

+1
تدریس دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی ERM

تدریس دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی ERM

ادامه متن

+1