برگزاری حضوری دوره آموزشی اصول سرپرستی در شرکت توانگران سپهر فردا

برگزاری حضوری دوره آموزشی اصول سرپرستی در شرکت توانگران سپهر فردا

ادامه متن

تعریف مسئله و بیان مسئله را چه کسی انجام داده فرق می کند

این که تعریف مسئله و بیان مسئله را چه کسی انجام داده فرق می‌کند؟ مهم است؟

ادامه متن

تکنیک برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی انتقال و به اشتراک گذاری دانش در حوزه دانشی

تکنیک برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی انتقال و به اشتراک گذاری دانش در حوزه دانشی

ادامه متن

استاندارد ایزو ۳۵۰۰۱ سیستم مدیریت بیوریسک الزامات مشاور مدیریت ریسک ISO 35001:2019

استاندارد ایزو ۳۵۰۰۱ سیستم مدیریت بیوریسک برای آزمایشگاه ها و سازمان های مرتبط

ادامه متن

تفاوت مدیریت ریسک عادی با مدیریت ریسک شرکتی یا مدیریت ریسک سازمانی ERM چیست؟

تفاوت مدیریت ریسک عادی با مدیریت ریسک شرکتی یا مدیریت ریسک سازمانی ERM چیست؟

ادامه متن