گزارش دوره آموزشی اصول سرپرستی در انتشارات کاگو

گزارش یک پروژه، دوره و کارگاه آموزشی اصول سرپرستی در انتشارات کاگو

ادامه متن

ایزو 10014 استاندارد راهنمای سیستم مدیریت کیفیت سازمان برای تحقق منافع مالی و اقتصادی

ایزو ۱۰۰۱۴ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت سازمان راهنمایی برای تحقق منافع مالی و اقتصادی

ادامه متن

استاندارد راهنمای مدیریت کیفیت پروژه - ایزو ۱۰۰۰۶

بهبود کیفیت پروژه‌های سازمان با ایزو ۱۰۰۰۶ استاندارد راهنمای مدیریت کیفیت در پروژه ها

ادامه متن

نگرش و تفکر زیربنایی مدیریت ریسک – سه نوع نگاه و رویکرد به محیط و تحولات

نگرش و تفکر زیربنایی مدیریت ریسک – سه نوع نگاه و رویکرد به محیط و تحولات آن

ادامه متن

چالش در شناسایی صحیح ریسک ها - کدام یک از این موارد، ریسک می باشند

چالش در شناسایی صحیح ریسک ها – کدام یک از این موارد، ریسک می‌باشند؟

ادامه متن