تدریس دوره آموزشی تکنیک های بهبود و ابزارهای ناب سازی در محل شرکت کیهان صنعت قائم

تدریس دوره آموزشی تکنیک‌های بهبود و ناب سازی در شرکت تولیدی کیهان صنعت قائم

ادامه متن

استاندارد ایزو 56003 راهنمای مدیریت نوآوری، ابزارها و روش‌های مشارکت در نوآوری - راهنما

ایزو ۵۶۰۰۳ مدیریت نوآوری – ابزارها و روش‌های مشارکت در نوآوری

ادامه متن

آموزش دوره نظام آراستگی محیط کار ۵S در محل شرکت دانش بنیان

آموزش دوره نظام آراستگی محیط کار ۵S در محل شرکت دانش بنیان پترو فولاد بهمن

ادامه متن

متن استاندارد ایزو ۵۶۰۰۲ سیستم مدیریت نوآوری ISO 56002:2019

متن استاندارد ایزو ۵۶۰۰۲ سیستم مدیریت نوآوری ISO 56002:2019

ادامه متن

استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵-۲۰۱۹ راهنمایی‌های مدیریت شایستگی و پیشرفت کارکنان

استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵:۲۰۱۹ راهنمایی‌های مدیریت شایستگی و پیشرفت افراد

ادامه متن