پروژه ارائه خدمات مشاوره پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ در شرکت چوب سنگ

پروژه مشاوره پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو۹۰۰۱ در شرکت چوب سنگ

ادامه متن

برگزاری کارگاه توسعه مهارتهای سرپرستی در شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو قزوین

برگزاری کارگاه توسعه مهارتهای سرپرستی در شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو قزوین

ادامه متن

ویرایش جدید استاندارد راهنمای اطلاعات مدون سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۱۰۰۱۳

انتشار ویرایش جدید استاندارد راهنمای اطلاعات مدون ایزو ۱۰۰۱۳ سیستم مدیریت کیفیت

ادامه متن

گزارش دوره آموزشی اصول سرپرستی در انتشارات کاگو

گزارش یک پروژه، دوره و کارگاه آموزشی اصول سرپرستی در انتشارات کاگو

ادامه متن

ایزو 10014 استاندارد راهنمای سیستم مدیریت کیفیت سازمان برای تحقق منافع مالی و اقتصادی

ایزو ۱۰۰۱۴ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت سازمان راهنمایی برای تحقق منافع مالی و اقتصادی

ادامه متن