استاندارد ایزو 37001 سیستم مدیریت ضد رشوه – الزامات و راهنمای کاربرد ISO 37001:2016

استاندارد ایزو ۳۷۰۰۱ سیستم مدیریت ضد رشوه – الزامات و راهنمای کاربرد ISO 37001:2016

ادامه متن

کارگاه آموزشی خلاقیت و نوآوری در شرکت دانش بنیان فعال حوزه انرژی

کارگاه آموزشی خلاقیت و نوآوری در شرکت بزرگ دانشی فعال در حوزه انرژی

ادامه متن

فایل متن استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ سیستم مدیریت بهداشت شغلی و ایمنی

فایل متن استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ سیستم مدیریت بهداشت شغلی و ایمنی ISO 45001:2018

ادامه متن

برگزاری دوره مدیریت دانش به صورت کارگاهی در شرکت نان قدس رضوی

برگزاری دوره مدیریت دانش به صورت کارگاهی در شرکت نان رضوی

ادامه متن

تدریس و آموزش دوره مدیریت دانش در ریخته‌گری ایران خودرو قزوین

تدریس و آموزش دوره مدیریت دانش در ریخته‌گری ایران خودرو – قزوین

ادامه متن