استاندارد ایزو ۳۱۰۰۴ – مبانی و رهنمودهای اجرای استاندارد سیستم مدیریت ریسک ISO 31000

ادامه متن

چه محصولات و خدماتی برای اجرای استراتژی رهبری هزینه، مناسب‌تر می‌باشند؟

ادامه متن

نمودار خوب برای نمایش اطلاعات و تحلیل داده ها، بررسی روند فروش چند محصول

پیشنهاد نمودار مناسب برای نمایش و ارائه اطلاعات و تحلیل داده های فروش چند محصول

ادامه متن

برگزاری دوره آموزشی مدیریت دارایی های فیزیکی برای کارکنان واحد برنامه ریزی نت مجتمع پتروشیمی مبین، عسلویه

برگزاری دوره آموزشی مدیریت دارایی‌های فیزیکی برای کارکنان واحد برنامه‌ریزی نت مجتمع پتروشیمی مبین، عسلویه

ادامه متن

دانلود فایل متن استاندارد ملی مستندسازی فنی محصول – مدل چرخه عمر و تخصیص مدارک

استاندارد مستندسازی فنی محصول – مدل چرخه عمر و تخصیص مدارک

ادامه متن