اصول خلاقیت در حل مسئله - تفکر منفی را کاهش داده و به حداقل برسانید

اصول خلاقیت در حل مسئله – تفکر منفی را کاهش داده و به حداقل برسانید

ادامه متن

0
تدریس دوره آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه برای کارکنان شرکت قند تربت حیدریه ۱

برگزاری دوره آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS در شرکت قند تربت حیدریه

ادامه متن

0
دانلود فایل متن فارسی استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015 ترجمه رسمی سازمان ملی استاندارد ایران

متن استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015

ادامه متن

0

استاندارد اصالت و اعتماد به محصولات – اصول کلی ریسک تقلب در محصول و اقدامات متقابل

ادامه متن

0
برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک در محل شرکت قند تربت حیدریه به دعوت موسسه کیفیت رضوی

تدریس دوره مدیریت ریسک در محل شرکت قند تربت حیدریه (سازمان اقتصادی رضوی)

ادامه متن

0