تدریس و آموزش دوره مدیریت دانش در ریخته‌گری ایران خودرو قزوین

تدریس و آموزش دوره مدیریت دانش در ریخته‌گری ایران خودرو – قزوین

ادامه متن

ایزو ۱۰۰۰۲ استاندارد راهنمای رسیدگی به شکایت مشتریان ISO 10002:2018

ایزو ۱۰۰۰۲ استاندارد راهنمای رسیدگی به شکایت ها در سازمان ISO 10002:2018

ادامه متن

حل مسئله از طریق شناسایی علت ریشه‌ای با روش پنج چرا

حل مسئله از طریق شناسایی علت ریشه‌ای با روش پنج چرا – تکنیکی ساده اما نیرومند

ادامه متن

اجرای پروژه مشاوره مدیریت دانش در شرکت نان رضوی

اجرای پروژه مشاوره مدیریت دانش در شرکت نان قدس رضوی

ادامه متن

تدریس آموزش حضوری دوره اصول سرپرستی در شرکت آریا ترانسفو سمنان

آموزش حضوری اصول سرپرستی در شرکت آریاترانسفو – سمنان، شهمیرزاد

ادامه متن