دوره آموزشی مدیریت ریسک تحلیل ریسک به روش FMEA لاما الکترونیک

تدریس دوره آموزشی ارزیابی و تحلیل ریسک به روش FMEA در شرکت لاما الکترونیک

ادامه متن

+1
اصول خلاقیت در حل مسئله - تفکر منفی را کاهش داده و به حداقل برسانید

اصول خلاقیت در حل مسئله – تفکر منفی را کاهش داده و به حداقل برسانید

ادامه متن

+2
تدریس دوره آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه برای کارکنان شرکت قند تربت حیدریه ۱

برگزاری دوره آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS در شرکت قند تربت حیدریه

ادامه متن

+1
دانلود فایل متن فارسی استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015 ترجمه رسمی سازمان ملی استاندارد ایران

متن استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015

ادامه متن

+1

استاندارد اصالت و اعتماد به محصولات – اصول کلی ریسک تقلب در محصول و اقدامات متقابل

ادامه متن

+2