آغاز مرحله اجرایی قرارداد ارائه خدمات مشاوره سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 و IATF 16949 شرکت صنایع لاستیک توس

قرارداد مشاوره سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 و IATF 16949 با شرکت صنایع لاستیک توس

ادامه متن

اصول مدیریت ریسک در ویرایش جدید استاندارد راهنمای مدیریت ریسک ISO 31000:2018

اصول مدیریت ریسک در ویرایش جدید استاندارد راهنمای مدیریت ریسک ISO 31000:2018

ادامه متن

نشست هماهنگی برگزاری پنجمین جایزه ملی مدیریت دارایی‌های فیزیکی و چهاردهمین همایش بین‌المللی مدیران فنی و نگهداری تعمیرات در نشست شورای راهبری جایزه

اعلام زمان پنجمین جایزه ملی مدیریت دارایی‌های فیزیکی و چهاردهمین همایش بین‌المللی مدیران فنی و نگهداری تعمیرات در نشست شورای راهبری جایزه

ادامه متن

معرفی و آشنایی با سری ایزو ۵۶۰۰۰، مجموعه استانداردهای سیستم مدیریت نوآوری ISO 56000

ایزو ۵۶۰۰۰، استاندارد سیستم مدیریت نوآوری ISO 56000

ادامه متن

پرسش نامه ارزیابی مدیریت دانش مدل سازمان بهره وری آسیا

پرسش نامه ارزیابی مدیریت دانش سازمان

ادامه متن