نوشته‌ها

استاندارد راهنمای ISO 9004:2018 مدیریت کیفیت یک سازمان، راهنمای دستیابی به موفقیت پایدار

ادامه متن

پرسش هایی برای ممیزی فرآیند مدیریت دانش سازمانی در سیستم ایزو ISO 9001:2015

ادامه متن

توضیح قابلیت ردیابی اندازه گیری سیستم ایزو ISO 9001 و IATF 16949 با استاندارد ملی INSO 16358 و خط مشی ILAC-P10

ادامه متن

متن کامل سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 2015 – ترجمه سازمان ملی استاندارد ایران

ادامه متن

استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ریسک ایزو 31000

تفکر مبتنی بر ریسک، زیرساخت فکری سیستم جدید مدیریت کیفیت ISO 9001 و IATF 16949

ادامه متن