نوشته‌ها

جدول استاندارد نمونه برداری Zero Defect برای نمونه گیری آیتم های کنترلی وصفی با معیار پذیرش نقص صفر

ادامه متن

4+

دانلود فایل جداول استاندارد نمونه برداری MIL STD 414 – جداول استاندارد نمونه گیری معتبر در الزامات سازه گستر سایپا SSQR

ادامه متن

8+

استاندارد نمونه‌گیری INSO 11496 – بازرسی با طرح‌های یک بار نمونه‌گیری بر اساس حد کیفی قابل پذیرش AQL

ادامه متن

11+