نوشته‌ها

تدریس دوره آموزشی ERM مدیریت ریسک سازمانی در محل شرکت پایندان ۲

برگزاری دوره مدیریت ریسک سازمانی ERM در شرکت پایندان

ادامه متن

دوره آموزشی مدیریت ریسک تحلیل ریسک به روش FMEA لاما الکترونیک

تدریس دوره آموزشی ارزیابی و تحلیل ریسک به روش FMEA در شرکت لاما الکترونیک

ادامه متن

متن استاندارد سیستم مدیریت ریسک ایزو ۳۱۰۰۰ ویرایش ۲۰۱۸

ادامه متن

مدیریت ریسک درباره اطمینان خاطر و نه نگرانی و اضطراب است

مدیریت ریسک درباره اطمینان است یا در مورد نگرانی می باشد؟

ادامه متن

دوره آموزشی مدیریت ریسک در شرکت گاز استان خراسان و شرکت نفت

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک (و مدیریت تغییر) در محل شرکت گاز استان خراسان

ادامه متن