نوشته‌ها

استاندارد راهنمای مدیریت نوآوری ایزو ۵۶۰۰۶ - ابزارها و روشهای مدیریت هوش استراتژیک

استاندارد مدیریت نوآوری – راهنمای ابزارها و روشهای مدیریت هوش استراتژیک

ادامه متن

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی مدل کوزو 2017 در شرکت پتروشیمی خراسان COSO ERM 2017

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی مدل کوزو ۲۰۱۷ در شرکت پتروشیمی خراسان

ادامه متن

شناسایی و پاسخ به ریسک ها در مدیریت ریسک سازمانی COSO ERM 2017

شناسایی و انتخاب پاسخ به ریسک ها در مدیریت ریسک سازمانی COSO ERM 2017

ادامه متن

مدیریت ریسک رعایت و ریسک تطابق در مدیریت ریسک سازمانی و حاکمیت شرکتی با سیستم مدیریت تطابق ایزو 37301 الزامات و راهنمای استفاده و پیاده سازی

سیستم مدیریت تطابق و رعایت برای مدیریت ریسک سازمانی و حاکمیت شرکتی

ادامه متن

مدیریت ریسک - کاهش و تنظیم ریسک ها پاسخ به ریسک ها

چهار رویکرد اصلی کاهش ریسک – مدل ۴T برای مدیریت و درمان ریسک

ادامه متن