نوشته‌ها

در فرآیند حل مسئله، راه حل مهم تر است یا علت ریشه ای و یا خود مسئله؟

در فرآیند حل مسئله، راه حل مهم تر است یا علت ریشه ای و یا خود مسئله؟

ادامه متن

تناسب بین مسئولیت ها و اختیارات کارکنان - پاسخگویی را بایستی از مدیران و کارکنانی بخواهیم که به آن ها مسئولیت ها را محول کرده و متناسب با آن، اختیارات را تفویض نموده ایم

بود یا نبود تناسب بین مسئولیت ها و اختیارات کارکنان در داستان چالش های مدیریتی یک کارآفرین

ادامه متن

راه اندازی کارخانه نوآوری شرکت های دانش بنیان در شهرک فن آوری

راه اندازی کارخانه نوآوری مشهد با همکاری شتاب دهنده فردوسی و شهرداری مشهد

ادامه متن

برگزاری دوره آموزشی استخراج دانش فنی و مدیریتی کارکنان سازمان

ادامه متن

مشهد شهر یادگیرنده عضو شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده GNLC

مشهد، نشان بین‌المللی شهر یادگیرنده را دریافت کرد و به شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده پیوست

ادامه متن