تا حدود یکی دو دهه پیش، مقدار تحولات و تغییرات در اجتماع، کسب و کار، تکنولوژی و … آن قدر شتاب و گستره یا اندازه نداشت که آن مقدار توانایی، دانش یا مهارت حل مسئله ما کفایت حل مسایل را نکند. یعنی سطح مهارت ما در حل مسئله با سطح مورد نیاز برای حل مسایلی که به طور معمول با آنها مواجه می شدیم شکاف بزرگی پیدا نکرده بود. به هر صورت، یادگیری طبیعی و روزانه ما، سیستم آموزش و پرورش، تحصیلات عالی، آموزش های سازمانی یا مطالعاتی که انجام می دادیم و محتواهایی که تألیف و ارائه می شدند باعث می شدند فاصله آن قدر زیاد نشود که تبدیل به شکافی بزرگ شود. اما الان تبدیل به شکاف بزرگی شده است.

نوشته‌ها

پس از طراحی راه حل مسئله و پیش از اجرای راه حل باید آن را تصدیق و تایید کنید

پس از طراحی راه حل مسئله و پیش از اجرای راه حل باید آن را تصدیق نمایید

ادامه متن

گزارش کارگاه حل مسئله تکنیک گروه اسمی و تکنیک ارتباط اجباری

گزارش کارگاه حل مسئله – تجربه اجرای روش‌های حل مسئله

ادامه متن

استاندارد راهنمای مدیریت نوآوری ایزو ۵۶۰۰۶ - ابزارها و روشهای مدیریت هوش استراتژیک

استاندارد مدیریت نوآوری – راهنمای ابزارها و روشهای مدیریت هوش استراتژیک

ادامه متن

با دعوتی که مدیر محترم آموزش و منابع انسانی شرکت فولاد فام به عمل آورد مقرر گردید که جهت برگزاری دوره آموزشی اقدام اصلاحی و پیشگیرانه در محل شرکت، یک دوره آموزشی متناسب

تدریس دوره آموزشی اقدام اصلاحی و پیشگیرانه در شرکت فولاد فام

ادامه متن

برگزاری کارگاه آموزش حل مسئله در شرکت مادیران حسین عبدی مربی کارگاه حل مسئله

برگزاری کارگاه آموزش حل مسئله در شرکت مادیران

ادامه متن