نوشته‌ها

بهبود شاخص ترک کار منابع انسانی

موردکاوی پروژه بهبود مدیریت منابع انسانی، کاهش شاخص ترک کار نیروی انسانی

ادامه متن

اهمیت، ضرورت و نحوه مستندسازی مسئله و ثبت اطلاعات و داده های روی دادن مشکل و عدم انطباق در فرآیند سیستماتیک حل مسئله و اقدام اصلاحی و سنجش اثربخشی آن

اهمیت مستندسازی مسئله در ارزیابی اثربخشی حل مسئله و اقدام اصلاحی

ادامه متن

حسین عبدی مدرس دوره آموزشی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه برای مدیران و کارشناسان شرکت

دوره آموزشی ارزیابی اثربخشی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در شرکت سازه های هیدرولیک

ادامه متن

چرا اقدامات سازمان ها برای حل مسائل، موثر نبوده و مشکلات باز هم اتفاق می افتند؟

ادامه متن