نوشته‌ها

آموزش حل مسئله تمرین و نمونه حل مسئله – شناسایی علتهای ریشه ای عدم رعایت اصل وحدت فرماندهی

نمونه حل مسئله – تعریف مسئله و شناسایی علت‌های ریشه‌ای

ادامه متن

آموزش حل مسئله با روش پنج چرا - شناسایی و رفع علت ها و علت ریشه ای حسین عبدی مدرس حل مسئله

حل مسئله از طریق شناسایی علت ریشه‌ای با روش پنج چرا – تکنیکی ساده اما نیرومند

ادامه متن

کارکردهای شناسایی علت ریشه ای - تعریف راه حل مسئله و ارزیابی اثربخشی ۲

کارکردهای شناسایی علت ریشه ای – تعریف راه حل مسئله و ارزیابی اثربخشی

ادامه متن

آموزش حل خلاق مسئله حسین عبدی مدرس حل خلاق مسئله اهمیت تعریف صحیح و بیان درست مسئله در حل مسایل و تصمیم گیری

اهمیت تعریف صحیح و بیان درست مسئله در حل مسایل و تصمیم گیری

ادامه متن

آموزش روش های حل مسئله تکنیک حل مسئله ooda

بررسی روش های سیستماتیک حل مساله – روش حل مساله OODA

ادامه متن