نوشته‌ها

دلایل بهبود کیفیت و استاندارد کره جنوبی در گفتگو با رییس سازمان فن آوری و استاندارد این کشور

ادامه متن

برای افزایش تولید شرکت و کارخانه کدام رویکرد را انتخاب می کنید؟ روش های افزایش تولید با رویکردهای سخت افزاری یا نرم افزاری مغزافزاری بهبود و بهره وری

شما برای افزایش تولید در شرکت تان کدام رویکرد را انتخاب می کنید؟ روش های سخت افزاری یا بهبود و بهره وری؟

ادامه متن

حسین عبدی مدرس آموزش هزینه های کیفیت

سخنرانی در سمینار آموزشی هزینه های کیفیت  Cost Of Quality در سیرجان

ادامه متن

آسیب شناسی پیاده سازی سیستم حلقه های کنترل کیفیت Quality Control Circles

ادامه متن

کارکردها و مزایای سیستم تعویض تک دقیقه ای قالب SMED و تغییر سریع خط تولید

ادامه متن