نوشته‌ها

فقط صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، نیاز به نوسازی دارند؟ نگاهی به صنایع متوسط و کوچک کشور

ادامه متن

ارزیابی مدل ها و سیستم های مختلف هزینه های کیفیت، مروری مختصر بر ویژگی ها

ادامه متن

مدل های شناسایی، محاسبه، گزارش، تحلیل و بهبود هزینه های کیفیت

ادامه متن

بهبود کیفیت، کاهش دوباره کاری و کاهش ضایعات یعنی افزایش راندمان تولید

ادامه متن

آیا ارتقاء و بهبود کیفیت، منجر به کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری می شود؟

ادامه متن