نوشته‌ها

اثربخشی چیست؟ کارایی کدام است؟ تفاوت این دو و ارتباط‌شان با بهره وری

ادامه متن

فرصت های مناسب برای سرمایه گذاری پولساز در حوزه صنعت، معدن و تجارت ۱۳۹۶

ادامه متن

بهبود فرآیند خرید و تأمین با شاخص های کلیدی عملکرد فرآیند kpi

ادامه متن

تدریس دوره آموزشی اصول سرپرستی و مبانی مدیریت برای سرپرستان و مدیران مجموعه کارخانجات فرش مشهد

ادامه متن

رویکردهای اصلی مدیریت و کاهش هزینه ها – صرفه جویی و بهبود

ادامه متن