نوشته‌ها

۱۲ نکته برای بهبود ارتباط مدیرعامل یا مدیر کارخانه با مدیران میانی سازمان

ادامه متن

5+

استراتژی‌های عملیاتی پیشنهادی برای حالت‌های ماتریس SWOT – قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها

ادامه متن

11+

اثربخشی چیست؟ کارایی کدام است؟ تفاوت این دو و ارتباط‌شان با بهره وری

ادامه متن

15+

فرصت های مناسب برای سرمایه گذاری پولساز در حوزه صنعت، معدن و تجارت ۱۳۹۶

ادامه متن

20+

بهبود فرآیند خرید و تأمین با شاخص های کلیدی عملکرد فرآیند kpi

ادامه متن

21+