نوشته‌ها

برگزاری دوره آموزشی اصول سرپرستی و مدیریت سازمان مردم نهاد در انجمن دیابت گابریک

برگزاری دوره آموزشی اصول سرپرستی و مدیریت سازمان مردم نهاد در انجمن دیابت گابریک

ادامه متن

آموزش مدیریت و آموزش اصول سرپرستی برگزاری حضوری دوره اصول سرپرستی در شرکت توانگران سپهر فردا

برگزاری حضوری دوره آموزشی اصول سرپرستی در شرکت توانگران سپهر فردا

ادامه متن

برگزاری دوره مجازی اصول سرپرستی برای مدیران شرکت مدیا پردازش

برگزاری دوره مجازی اصول سرپرستی برای مدیران و سرپرستان شرکت مدیا پردازش

ادامه متن

برگزاری دوره آموزشی اصول مدیریت و سرپرستی در شرکت سیمان شرق

برگزاری دوره آموزشی اصول مدیریت و سرپرستی در شرکت سیمان شرق

ادامه متن

برگزاری دوره و آموزش مدیریت و اصول سرپرستی در شرکت ایفا سرام - استان یزد - اردکان

برگزاری دوره و آموزش مدیریت و اصول سرپرستی در شرکت ایفا سرام – استان یزد، اردکان

ادامه متن