نوشته‌ها

نظامنامه راهبردی مدیریت داراییهای فیزیکی صنعت نفت

ادامه متن

حسین عبدی، مدرس دوره آموزشی مدیریت دارایی های فیزیکی ایزو ISO 55001 برای مدیران و کارشناسان واحد نگهداری تعمیرات سایت های گندله سازی، ذوب آهن و نورد مجتمع فولاد خراسان

تدریس دوره آموزشی مدیریت دارایی های فیزیکی ISO 55001 در مجتمع فولاد خراسان

ادامه متن

دوره آموزشی سیستم مدیریت ISO 9001:2015 و الزامات IATF 16949:2016 در شرکت پیشگامان تولید سما

ادامه متن

عدم انطباق های عمده و جزئی ممیزی صدور گواهینامه IATF 16949:2016

ادامه متن

تدریس دوره آموزشی سیستم ایزو ISO 9001:2015 و الزامات خودروسازی IATF 16949 در شرکت شایان کاوش پاژ

ادامه متن