نوشته‌ها

آیا ممکن است که مسائل، عدم انطباق ها و مشکلات سازمان را یک بار حل کرد؟

ادامه متن

11+

دوره آموزشی ارزیابی اثربخشی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در شرکت سازه های هیدرولیک

ادامه متن

17+

تفاوت اصلاح با اقدام اصلاحی چیست؟

ادامه متن

22+

طرح های اقتضایی سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودروسازی ISO TS 16949

ادامه متن

20+