نوشته‌ها

برگزاری دوره آموزشی مدیریت دارایی های فیزیکی برای کارکنان واحد برنامه ریزی نت مجتمع پتروشیمی مبین، عسلویه

دوره آموزشی مدیریت دارایی های فیزیکی در واحد برنامه‌ریزی نت مجتمع پتروشیمی مبین، عسلویه

ادامه متن

8+

نظامنامه راهبردی مدیریت داراییهای فیزیکی صنعت نفت

ادامه متن

7+
حسین عبدی، مدرس دوره آموزشی مدیریت دارایی های فیزیکی ایزو ISO 55001 برای مدیران و کارشناسان واحد نگهداری تعمیرات سایت های گندله سازی، ذوب آهن و نورد مجتمع فولاد خراسان

تدریس دوره آموزشی مدیریت دارایی های فیزیکی ISO 55001 در مجتمع فولاد خراسان

ادامه متن

5+