نوشته‌ها

دوره آموزشی SMED – تعویض تک دقیقه ای قالب، برای مدیران، کارشناسان و سرپرستان شرکت های پویا گستر، رینگ سازی مشهد، ستاره شرق بیرجند، خوشگوار مشهد، نیان الکترونیک، فورج پارت سازان و . . . برگزار گردید

ادامه متن

5+

تدریس دوره آموزشی تعویض تک دقیقه ای قالب – SMED در شرکت سراج نور توس

ادامه متن

7+