نوشته‌ها

مروری بر رویکرد ممیزان به برخی از بندها و الزامات سیستم مدیریت کیفیت خودروسازی ISO TS 16949

ادامه متن

مروری بر اهمیت شاخص تحویل به موقع – OTD و بررسی راهکارهای کاربردی و عملیاتی برای بهبود آن

ادامه متن

بهبود فرآیند خرید و تأمین با شاخص های کلیدی عملکرد فرآیند kpi

ادامه متن

پروژه کاهش و بهینه سازی زمان گردش موجودی در یک شرکت تولیدی

ادامه متن