نوشته‌ها

پروژه مشاوره سیستم مدیریت یکپارچه IMS شرکت نفت و گاز شرق توسط حسین عبدی

اجرای پروژه مشاوره سیستم مدیریت یکپارچه IMS نفت و گاز شرق – ایزو ISO 9001:2015، سیستم زیست محیطی ISO 14001:2015 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001:2018

ادامه متن

اجرای پروژه مشاوره الزامات سیستم مدیریت آزمایشگاه – ISO 17025 شرکت توس پیوند

ادامه متن