نوشته‌ها

تفاوت عیب defect و عدم انطباق nonconformity چیست؟

ادامه متن

6+

الزامات سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو ISO TS 16949 در حوزه انبارش و موجودی مواد اولیه

ادامه متن

4+
پروژه مشاوره سیستم مدیریت کیفیت ISO TS 16949 در شرکت شایان کاوش پاژ تولیدکننده قطعات الکترونیکی خودرو

اجرای پروژه مشاوره پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو تی اس ISO TS 16949 در شرکت شایان کاوش پاژ (تولید کننده قطعات الکترونیکی خودرو و صنایع دیگر)

ادامه متن

5+

نسخه جدید سیستم مدیریت کیفیت صنعت قطعات خودرو IATF 16949:2016 منتشر شد

ادامه متن

5+

ارتباطات سازمانی در سیستم مدیریت کیفیت ایزو ISO 9001 و ISO TS 16949

ادامه متن

6+