نوشته‌ها

برگزاری دوره آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه برای کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق در چارچوب پروژه مشاوره IMS

برگزاری دوره آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه برای کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق در چارچوب پروژه مشاوره IMS

ادامه متن

پروژه مشاوره سیستم مدیریت یکپارچه IMS شرکت نفت و گاز شرق توسط حسین عبدی

اجرای پروژه مشاوره سیستم مدیریت یکپارچه IMS نفت و گاز شرق – ایزو ISO 9001:2015، سیستم زیست محیطی ISO 14001:2015 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001:2018

ادامه متن

جلسه معارفه پروژه مشاوره ارتقاء سیستم مدیریت یکپارچه IMS شامل ISO 9001 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018 شرکت نفت و گاز شرق

ادامه متن