نوشته‌ها

برگزاری دوره آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه برای کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق در چارچوب پروژه مشاوره IMS

برگزاری دوره آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه برای کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق در چارچوب پروژه مشاوره IMS

ادامه متن

ایزو ۱۴۰۰۴ راهنمای استقرار سیستم‌های مدیریت محیط زیست ISO 14001 ویرایش 2015

ایزو ۱۴۰۰۴ راهنمای استقرار سیستم‌های مدیریت محیط زیست ISO 14001

ادامه متن

مصرف کنندگان داخلی و مشتریان صادراتی بیش از گذشته به شرکت های دوستدار محیط زیست و محصولات سازگار با مسائل زیست محیطی، اهمیت می‌دهند

ادامه متن

پروژه مشاوره سیستم مدیریت یکپارچه IMS شرکت نفت و گاز شرق توسط حسین عبدی

اجرای پروژه مشاوره سیستم مدیریت یکپارچه IMS نفت و گاز شرق – ایزو ISO 9001:2015، سیستم زیست محیطی ISO 14001:2015 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001:2018

ادامه متن

جلسه معارفه پروژه مشاوره ارتقاء سیستم مدیریت یکپارچه IMS شامل ISO 9001 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018 شرکت نفت و گاز شرق

ادامه متن