نوشته‌ها

برخی مواقع مدیریت از پشت میز جواب نمی دهد، باید به گمبا رفت

ادامه متن

17+