نوشته‌ها

تدریس دوره آموزشی هزینه های کیفیت Cost Of Quality با تمرکز بر سیستم مدیریت و کاهش هزینه های کیفی در مجتمع فولاد خراسان – نیشابور

ادامه متن

چگونه عدم توجه به کیفیت باعث ضرر و زیان مالی و خسارت های دیگر می شود؟ عدم رعایت اصول مدیریت کیفیت در ناسا، دانلود فیلم

ادامه متن