نوشته‌ها

دوره آموزشی مدیریت ریسک در شرکت گاز استان خراسان و شرکت نفت

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک (و مدیریت تغییر) در محل شرکت گاز استان خراسان

ادامه متن

تدریس دوره آموزشی مدیریت ریسک در شرکت نفت و گاز شرق

ادامه متن