نوشته‌ها

پروژه مشاوره استقرار الزامات خاص خودرو IATF 16949:2016 با دامنه کاربرد طراحی و توسعه محصول با نرم افزار تعبیه شده در شرکت دانش بنیان تولید کننده تجهیزات الکترونیکی خودرو

پروژه مشاوره ISO 9001 و IATF 16949 با دامنه کاربرد طراحی محصول (و توسعه نرم افزار) در شرکت دانش بنیان تجهیزات الکترونیکی خودرو

ادامه متن

عدم انطباق های عمده و جزئی ممیزی صدور گواهینامه IATF 16949:2016

ادامه متن

ویرایش جدید الزامات ساپکو ایران خودرو منتشر شد – دانلود الزامات ساپکو ISSR

ادامه متن

عدم انطباق های پرتکرار ممیزی های IATF 16949 از کدام بندها و الزامات می باشند؟

ادامه متن

تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت طبق بند ۴-۳ سیستم IATF 16949:2016 و ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵

ادامه متن