نوشته‌ها

CQI-23 Special Process : Molding System Assessment ، متد ارزیابی فرآیند و سیستم تولید به روش های قالب گیری، تزریق پلاستیک، تحت فشار، خلاء و اکستروژن

یک رویکرد فنی و سیستمی CQI-23 Molding System Assessment متد ارزیابی فرآیند قالب گیری، تزریق پلاستیک و اکستروژن

ادامه متن

5+