نوشته‌ها

استاندارد راهنمای ایزو ISO 9004:2018 با عنوان مدیریت کیفیت – کیفیت یک سازمان، راهنمای دستیابی به موفقیت پایدار

ادامه متن

موردکاوی پروژه بهبود مدیریت منابع انسانی، کاهش شاخص ترک کار نیروی انسانی

ادامه متن

نگاهی دیگرگونه به رویکرد مدیران شرکت ها، کارخانه ها و سازمان ها به برنامه های تحول و تغییر برای بهبود و بهره وری

ادامه متن

اصول و قوانین نمایش گرافیکی اطلاعات و نمودار کردن داده ها برای تهیه گزارش های مدیریتی و تحلیل بصری عملکرد

ادامه متن

استراتژی‌های عملیاتی پیشنهادی برای حالت‌های ماتریس SWOT – قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها

ادامه متن