نوشته‌ها

بررسی مدلی مراحل تشدید تعارض برای مدیریت تعارضها در سازمان

بررسی مدلی از مراحل تشدید تعارض برای مدیریت بهتر تعارض ها در سازمان

ادامه متن

دوره آموزشی مدیریت رفتار سازمانی تهران

تدریس دوره آموزشی مدیریت رفتار سازمانی در شرکت چرخ پارس، گروه صنعتی ولی زاده

ادامه متن

سخنرانی تد انگیزش برای بهبود سیستم های عمومی

سخنرانی تد – چگونه انگیزش سیستم‌های عمومی را بهبود می‌دهد

ادامه متن

بازآموزی و آزمون دوره اصول سرپرستی و مبانی مدیریت در شرکت چرخ پارس

ادامه متن

تدریس دوره آموزشی مبانی مدیریت و رهبری و برگزاری دوره اصول سرپرستی

تدریس دوره مبانی مدیریت و اصول سرپرستی در شرکت چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی

ادامه متن