نوشته‌ها

نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات در سیستم مدیریت کیفیت

ادامه متن

تکنیک هایی برای کاهش مقاومت در برابر تغییر

تکنیک هایی برای کاهش مقاومت در برابر تغییر

ادامه متن

همپوشانی نقش ها در شرکتهای فامیلی و کسب وکارهای خانوادگی

ادامه متن

تناسب بین مسئولیت ها و اختیارات کارکنان - پاسخگویی را بایستی از مدیران و کارکنانی بخواهیم که به آن ها مسئولیت ها را محول کرده و متناسب با آن، اختیارات را تفویض نموده ایم

پیامد عدم تناسب بین مسئولیت‌ها و اختیارات کارکنان در سازمان – فیلم

ادامه متن

دانش به‌عنوان دارایی و سرمایه سازمان

دانش به‌عنوان دارایی و سرمایه سازمان ویژگی هایی دارد

ادامه متن