نوشته‌ها

استاندارد راهنمای ISO 9004:2018 مدیریت کیفیت یک سازمان، راهنمای دستیابی به موفقیت پایدار

ادامه متن

استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ریسک ایزو 31000

تفکر مبتنی بر ریسک، زیرساخت فکری سیستم جدید مدیریت کیفیت ISO 9001 و IATF 16949

ادامه متن

تحلیل بافت سازمان و ماهیت آن با ارزیابی به روش PESTLE در ایزو ISO 9001 و IATF 16949

ادامه متن

تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت طبق بند ۴-۳ سیستم IATF 16949:2016 و ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵

ادامه متن

متن ویرایش جدید سیستم مدیریت کیفیت خاص صنعت خودرو IATF 16949:2016

ادامه متن