نوشته‌ها

تدریس دوره آموزشی تکنیک های بهبود و ابزارهای ناب سازی در محل شرکت کیهان صنعت قائم

تدریس دوره آموزشی تکنیک‌های بهبود و ناب سازی در شرکت تولیدی کیهان صنعت قائم

ادامه متن

توضیح مسائل مرتبط با محاسبه شاخص های کیفی محصولات تولیدی – ضایعات و دوباره کاری

ادامه متن

مدلی کارآمد برای کاهش هزینه‌های تولید در مصاحبه روزنامه گسترش صمت با مهندس حسین عبدی

ادامه متن

بسته جامع تکنیک های بهبود برای ارتقاء سطح عملکرد و عملیات شرکت های صنعتی و تولیدی

ادامه متن

هشت اقدام عملی برای بهبود اثربخشی و کارایی جلسه های درون سازمانی

ادامه متن