این متد تحلیل و تصمیم گیری، خاص مدیران ارشد سنتی است

ادامه متن

+16

تدریس دوره آموزشی SMED – تعویض تک دقیقه ای قالب، برای مدیران و کارشناسان شرکت های صنعتی استان خراسان – مشهد

ادامه متن

+21

ساختار سازمانی، کارکردهای آن و عوامل موثر بر طراحی چارت سازمانی

ادامه متن

+32

کارکردها و مزایای سیستم تعویض تک دقیقه ای قالب SMED و تغییر سریع خط تولید

ادامه متن

+28

انتشار ویرایش جدید استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو – ISO 9001:2015

ادامه متن

+21