پرسش نامه ارزیابی مدیریت دانش مدل سازمان بهره وری آسیا

پرسش نامه ارزیابی مدیریت دانش سازمان

پرسش نامه ارزیابی مدیریت دانش

مدل سازمان بهره وری آسیا      APO : asian productivity organization

هدف از تکمیل این پرسشنامه، ارزيابي وضعيت مديريت دانش در سازمان‌هایی است که در پی شناسایی و تعیین وضعیت اولیه واحدها و فرآیندهای سیستم مدیریت شرکت جهت طرح ریزی پروژه مدیریت دانش می باشد. برای ارزیابی صحیح وضعیت مدیریت دانش در شرکت، شرایط سازمان خود را در نظر گرفته و بر مبنای امتیازهای مربوط به هر یک از گزاره‌هایی که به نظر شما مناسب می رسد، پرسشنامه را تکمیل نمایید.

نحوه امتیازدهی
امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
گزینه پاسخ به هیچ‌وجه انجام نمی‌شود یا خیلی ضعیف انجام می‌شود به‌طور ضعیف

انجام می‌شود

به اندازه کافی انجام می‌شود به خوبی انجام

می‌شود

بسیار خوب

انجام می‌شود

 

ارزیابی دانش : فرهنگ دانش، طرح ریزی دانش، زیرساخت های دانش، پایش و بهبود دانش و استراتژی های دانش

ارزیابی دانش : فرهنگ دانش، طرح ریزی دانش، زیرساخت های دانش، پایش و بهبود دانش و استراتژی های دانش

پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش

 

رهبری مدیریت دانش
۱ این سازمان، دانش، دیدگاه و راهبرد مربوط به چشم انداز، مأموریت و اهداف سازمانی را به میزان زیادی با کارکنان تسهیم کرده است.  
۲ در این سازمان، هماهنگی سازمانی لازم برای رسمیت بخشیدن به ابتکارات مدیریت دانش (از قبیل ایجاد واحد هماهنگی مرکزی برای مدیریت دانش، انتصاب مدیر عالی دانش، تشکیل تیم‌های فن‌آوری ارتباطات و بهبود کیفیت، و طراحی و استقرار شبکه‌های دانش) انجام شده است.  
۳ منابع مالی لازم به ابتکارات مدیریت دانش در سازمان اختصاص داده شده است.  
۴ این سازمان یک سیاست برای محافظت از دانش خود (برای مثال، حق تألیف، حق اختراع، مدیریت دانش و امنیت دانش) دارد.  
۵ مدیران سازمان، الگوی ارزش‌های تسهیم دانش و کار گروهی هستند. آنها (مدیران) وقت زیادی را صرف توزیع اطلاعات و تسهیل جریان دانش بین کارکنان کلیه واحدهای سازمان می نمایند.  
۶ مدیریت سازمان، بهبود عملکرد، یادگیری فردی و سازمانی، تسهیم دانش، و خلق دانش و نوآوری را مورد توجه قرار می دهد و برای بهبود آنها پاداش می دهد.  
فرآیند
۷ سازمان، قابلیت‌های اصلی خود را (قابلیت‌هایی که از جنبه راهبردی مهم بوده و مزیت رقابتی ایجاد می کنند) مشخص می کند و آنها را با مأموریت و اهداف راهبردی خود هماهنگ می‌کند.  
۸ سازمان، سیستم‌های کاری و فرآیندهای کلیدی خود را برای خلق ارزش برای مشتریان و دستیابی به تعالی عملکرد، طراحی می‌کند.  
۹ سازمان در طراحی فرآیندهای کاری، فن‌آوری جدید و تسهیم دانش را مورد توجه قرار می دهد.  
۱۰ این سازمان، یک سیستم سازمان‌دهی شده برای مدیریت موقعیت‌های بحرانی یا رخدادهای پیش بینی نشده دارد که انجام عملیات‌های مستمر و بی وقفه، جلوگیری از وقوع مشکلات و نیل به بهبود را تضمین می کند.  
۱۱ این سازمان، فرایندهای کاری کلیدی خود را اجرا کرده و مدیریت می کند، تا اطمینان حاصل شود که به نیازهای مشتریان پاسخ داده می شود و نتایج تجاری، پایدار می مانند.  
۱۲ این سازمان، به طور مستمر فرایندهای کاری خود را ارزیابی کرده و بهبود می دهد، تا به عملکرد بهتری دست یابد، انحرافات را کاهش دهد، محصولات و خدمات را بهبود دهد، و اطلاعات روزآمد مربوط به آخرین روندهای تجاری، بهبودها و دستورات مربوطه را داشته باشند.  
کارکنان
۱۳ برنامه های تربیتی، آموزشی و توسعه شغلی سازمان؛ دانش، مهارت‌ها و شایستگی‌های مورد نیاز برای کارکنان را ایجاد می کنند و نیل به اهداف کلی سازمان را پشتیبانی می کنند و در عملکرد بالای کارکنان سهم دارند.  
۱۴ این سازمان، یک فرایند نظام‌مند آشناسازی برای کارکنان جدید دارد، که شامل آشنایی آنان با مدیریت دانش و مزایای آن، سیستم مدیریت دانش، و ابزارهای مدیریت دانش می باشد.  
۱۵ این سازمان، دارای فرآیندهای رسمی مشاوره کارکنان، مربی گری و آموزش می باشد.  
۱۶ در این سازمان، تسهیم دانش و کار گروهی به طرز فعالانه‌ای تشویق شده، پاداش اعطاء می‌گردد یا اصلاح می‌شوند.  
۱۷ این سازمان، دارای یک بانک اطلاعات از قابلیت‌های کارکنان می باشد.  
۱۸ کارکنان سازمان، در گروه‌های کوچک (مانند حلقه‌های کیفیت، تیم‌های بهبود کار، تیم‌های چندوظیفه ای و جوامع کاری) سازمان‌دهی شده‌اند تا به مشکلات و نگرانی‌های محیط کار پاسخ دهند.  
فن آوری
۱۹ مدیریت سازمان برای توسعه قابلیت های لازم برای تسهیل مدیریت دانش اثربخش، زیرساخت های فن آوری اطلاعات از قبیل اینترنت، اینترانت و وب سایت ایجاد نموده است.  
۲۰ زیرساخت فن آوری اطلاعات سازمان با راهبرد مدیریت دانش سازمان هماهنگ می باشد  
۲۱ در این سازمان همه افراد به رایانه دسترسی دارند  
۲۲ در این سازمان همه افراد به اینترنت، اینترانت و آدرس پست الکترونیک دسترسی دارند  
۲۳ اطلاعات موجود در وب سایت و اینترانت سازمان به طور مرتب روزآمد می شود  
۲۴ اینترانت سازمان (یا یک شبکه مشابه آن) به عنوان منبع اصلی ارتباطات در کل سازمان برای پشتیبانی انتقال دانش و یا تسهیل اطلاعات استفاده می شود.  
فرآیندهای دانشی
۲۵ در این سازمان فرآیندهای نظام مند برای شناسایی، خلق، ذخیره، تسهیم و به کارگیری دانش وجود دارد.  
۲۶ این سازمان برای شناسایی، جمع آوری و نگهداری اطلاعات دارایی های دانشی و منابع دانشی در کل سازمان یک مخزن دانش دارد.  
۲۷ در این سازمان دانش خاصل از کارها یا پروژه های اتمام یافته، مستند شده و تسهیم می گردد.  
۲۸ دانش حیاتی مربوط به کارکنانی که سازمان را ترک می کنند در داخل سازمان حفظ و نگهداری می شود  
۲۹ این سازمان بهترین روش های انجام کار و دروس آموخته شده را در کل واحدها تسهیم می کند به نحوی که دوباره کاری ها و اختراع مجدد چرخ به طور مستمر در آن اتفاق نمی افتد.  
۳۰ الگوبرداری از داخلی و بیرون سازمان انجام می شود و نتایج آن برای بهبود عملکرد سازمانی و خلق دانش جدید استفاده می شود.  
یادگیری و نوآوری
۳۱ این سازمان ارزش های مربوط به یادگیری و نوآوری را به طور مستمر تشریح و تقویت می نماید.  
۳۲ این سازمان مخاطره پذیری و مرتکب اشتباه شدن فراد را به عنوان فرصت یادگیری تلقی می کند تا زمانی که این موارد (مخاطره و اشتباه) تکرار نشوند.  
۳۳ تیم‌های چندوظیفه‌ای برای مقابله با مسائل یا مشکلاتی که در واحدهای مختلف درون سازمان اتفاق می افتند، تشکیل می شود.  
۳۴ افراد احساس توانمندی می کنند، و این احساس را دارند که عموما سازمان برای فکرهای آنان و سهم آنها در کار؛ ارزش قائل می شود.  
۳۵ مدیریت سازمان، مایل به آزمایش ابزارها و فنون جدید است.  
۳۶ سازمان برای کار کردن افراد با یکدیگر و تسهیم اطلاعات آنان با هم، مشوق‌هایی را در نظر می گیرد.  
نتایج
۳۷ این سازمان، سابقه اقدامات انجام شده در زمینه اجرای موفق مدیریت دانش و سایر ابتکارات مشابه را نگهداری می‌کند.  
۳۸ در این سازمان، برای ارزیابی تأثیر ابتکارات دانشی و سهم افراد در آنها، شاخص‌هایی ساخته شده و به‌کار گرفته می‌شوند.  
۳۹ سازمان از طریق کاهش زمان چرخه عملیات، صرفه جویی بیشتر در هزینه، بهبود اثربخشی، استفاده کارآتر از منابع (از جمله دانش)، تصمیم‌گیری بهبود یافته و افزایش سرعت نوآوری؛ به بهره‌وری بالاتر دست یافته است.  
۴۰ این سازمان در نتیجه بهبودهای مربوط به بهره وری، کیفیت، و رضایت مشتری؛ سودآوری خود را افزایش داده است.  
۴۱ سازمان در نتیجه به‌کارگیری دانش، برای بهبود فر‌آیندهای تجاری، یا روابط با مشتریان؛ کیفیت محصولات و یا خدمات خود را بهبود داده است.  
۴۲ سازمان در نتیجه بهره‌وری بالاتر، افزایش سودآوری و کیفیت بهتر محصولات و خدمات؛ به رشد پایدار دست یافته است.  

 

 

سطوح بلوغ

نمره ارزیابی سطح بلوغ شرح
۱۸۹ – ۲۱۰ بلوغ مدیریت دانش در سازمان غالب است
۱۴۷ – ۱۸۸ پالایش (کنترل) اجرای مدیریت دانش پیوسته در سازمان ارزیابی شده و بهبود داده میشود
۱۲۶ – ۱۴۶ توسعه اجرای مدیریت دانش فراگیر در سازمان
۸۴ – ۱۲۵ آغاز شروع به درک نیاز به مدیریت دانش در سازمان
۴۲ – ۸۳ واکنش (انفعال) ناآگاهی در خصوص چیستی مدیریت دانش و اهمیت آن در بهبود بهره‌وری و رقابت پذیری

 

 

نتیجه خودارزیابی – امتیاز به دست آمده

آیتم امتیاز به دست آمده توضیحات
رهبری مدیریت دانش
فرآیند
کارکنان
فن آوری
فرآیندهای دانش
یادگیری و نوآوری
نتایج مدیریت دانش

 

ماتریس قوت ها و فرصت های بهبود

طبقه (دسته) نقاط قوت فرصت های بهبود
رهبری مدیریت دانش
فرآیند
کارکنان
فن آوری
فرآیندهای دانش
یادگیری و نوآوری
نتایج مدیریت دانش

 

 

دانلود فایل pdf پرسش نامه ارزیابی مدیریت دانش مدل سازمان بهره وری آسیا

دانلود : پرسش نامه ارزیابی مدیریت دانش – سازمان بهره وری آسیایی

 

نمونه نتیجه ارزیابی دانش در نمودار راداری با پارامترهای رهبری دانش، فرآیند دانش، کارکنان، تکنولوژی، یادگیری و نوآوری و خروجی های مدیریت دانش

نمونه نتیجه ارزیابی دانش در نمودار راداری با پارامترهای رهبری دانش، فرآیند دانش، کارکنان، تکنولوژی، یادگیری و نوآوری و خروجی های مدیریت دانش

 

1 پاسخ

ثبت دیدگاه

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
به ما بپیوندید !

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.