مدلی کارآمد برای کاهش هزینه‌های تولید در مصاحبه روزنامه گسترش صمت با مهندس حسین عبدی

صفیه رضایی – گروه صنعت

واحدهای صنعتی ماشین‌سازی باید برای کاهش هزینه‌های تولید خود مدل کارآمدی را در پیش بگیرند که هم نیاز مشتریان را پوشش دهد و هم با دانش فنی روز هماهنگ باشد. بدیهی است هر واحد صنعتی شرایط ویژه‌ای دارد که قبل از به کارگیری مدل باید بررسی و بازبینی شود.

بالا بودن قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات تولید داخلی در مقایسه با محصولات مشابه خارجی نشان‌دهنده نبود رقابت‌پذیری در اقتصاد کشور و فضای کسب و کار نامناسب است از این‌رو همواره بر ضرورت بکارگیری راهکارهایی برای کاهش قیمت تمام‌شده تولید تاکید شده و می‌شود به ویژه زمانی که محصولات و کالاهای تولیدی قرار باشد صادراتی شوند و با کالاهای خارجی رقابت کنند. این نکته را به اختصار درباره کالاها و تجهیزاتی می‌خواهیم بررسی کنیم که خود مادر و بدنه صنایع دیگر هستند. درواقع واحدهای صنعتی که تجهیزات و ماشین‌آلات تولید می‌کنند هم باید تامین نیاز داخل داشته باشند و هم دورنمای حضور در بازارهای جهانی را در سر بپرورانند از این‌رو همراه با کیفیت باید قیمت تمام‌شده خود را نیز کاهش دهند.

 

حسین ساسانی، عضو انجمن مدیران صنایع در این زمینه به صمت گفت :

واحدهای صنعتی برای اینکه بتوانند محصولاتی باکیفیت و قابل رقابت با محصولات خارجی تولید کنند باید شرایط مساعدی را از قابلیت‌ها و توانمندی‌های درون سازمانی و نیز عوامل محیطی و فضای کسب و کار برای آنها فرض کنیم. بیشترین تاکید نیز بر کنترل مدیران در فضای درون سازمانی است که می‌تواند قیمت تمام‌شده تولید محصولات و تجهیزات را کاهش دهد. برای کاهش هزینه‌های تولید نیز باید نیاز مشتری و بازار سنجیده شود، در داخل واحد صنعتی نیز باید بخش تحقیق و توسعه و نوآوری به وجود بیاید و فرآیند تولید به نحوی مدیریت شود که به کانال‌های عرضه به خوبی برسد. به عبارتی تولید به سمتی نرود که در نهایت به انبارداری محصولات تولیدشده ختم شود و قیمت تمام شده تولید سرشکن کند همچنین باید در بخش عرضه، برخی از هزینه‌ها مدیریت و از تکرار آنها جلوگیری شود. ساسانی افزود: واحدهای صنعتی ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات باید از آخرین فناوری روز دنیا استفاده و ماشین‌آلات و تجهیزات فرسوده را نوسازی کنند. طبیعی است که ماشین‌آلات قدیمی نمی‌تواند قیمت تمام‌شده تولید را پایین بیاورد. این امر باعث افزایش هزینه‌های اتلاف، دوباره‌کاری و افزایش اتلاف زمان خواهد شد. در بخش عرضه نیز باید به نحوی برنامه‌ریزی شود که براساس نیاز بازار ماشین‌آلات تولید شود تا شاهد خواب سرمایه ماشین‌آلات در انبارها نباشیم.

 

نه به مدیریت سنتی!

ساسانی با تاکید بر اینکه بی‌توجهی به عوامل تولید هزینه‌های تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد گفت: مدیریت سنتی در واحدهای صنعتی نمی‌تواند فرآیند تولید را در جهت کاهش هزینه‌ها رهبری کند از این‌رو نیاز است که مدیریت واحد صنعت توانمند و ماهر باشد. وی افزود: کارخانه‌های ماشین‌سازی تجهیزات روز دنیا را تولید می‌کنند از این‌رو لازم است که ماشین‌آلات تولید آنها نوسازی شود. استفاده از فناوری روز و بکارگیری دانش فنی هزینه‌های تولید را در این واحدهای صنعتی کاهش می‌دهد. یک مدیر متخصص می‌تواند در این شرایط تشخیص دهد که چه راهکارهایی را به کار گیرد تا هزینه تولید را کاهش دهد. به عبارتی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مدیریت واحد صنعتی است که می‌تواند هزینه تمام‌شده تولید را کنترل کند. اگر مدیری نتواند به موقع فناوری مورد نیاز را با هدف نوسازی تجهیزات روز جایگزین تجهیزات فرسوده کند شاهد بالا رفتن قیمت تمام‌شده تولید خواهد بود بنابراین مدیریت صنعتی در واحدهای ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات باید توانمند و متخصص باشد. وی با اشاره به تاثیر فضای کسب و کار بر قیمت تمام‌شده تولید کارخانه‌های ماشین‌سازی گفت: با وجود تعرفه‌های بالای گمرکی به طور قطع واحدهای صنعتی نمی‌توانند ماشین‌آلات جدید را به راحتی وارد کنند. نبود زیرساخت‌های لازم برای حمایت از شرکت‌ها و واحدهای صنعتی که قابلیت رقابت با واحدهای صنعتی را داشته باشد، تامین مالی نشدن به موقع، محدودیت‌های وارداتی و تعرفه‌ای باعث می‌شود که به جرات بتوانیم حجم تاثیرگذاری عوامل محیطی را بیشتر از درون سازمانی بدانیم. نمود عینی آن عضویت در سازمان تجارت جهانی است که در صورت تحقق، سازندگان ماشین‌آلات و تجهیزات بهتر می‌توانند تولیدات خود را در کنار مصارف داخلی صادر کنند.

 

تعالی سازمانی

ساسانی با تاکید بر لزوم بکارگیری مدل‌های مدیریتی در کارخانه‌های ماشین‌سازی گفت: رویکرد بکارگیری مدل‌های مدیریتی در دنیا وجود دارد. ۱۵ سال پیش در کشور ما نیز مدل تعالی سازمانی از جانب وزارت صنایع وقت به شرکت‌های ماشین‌سازی داده شد و خوشبختانه با استفاده از این مدل توانسته‌اند شرایط خود را بهبود بخشند. وی درباره مدل تعالی سازمانی نیز گفت: این مدل بر مبنای شناسایی وضع موجود، عارضه‌یابی مشکلات و راهکارهایی برای کاهش این مشکلات است که درنتیجه عارضه‌یابی و اجرای راهکارها می‌توان قیمت تمام‌شده تولید را کاهش داد از این‌رو توصیه می‌شود که کارخانه‌های ماشین‌سازی از مدل تعالی سازمانی استفاده کنند.

مصاحبه با مهندس عبدی : مدلی کارآمد برای کاهش هزینه های تولید

مصاحبه با مهندس عبدی : مدلی کارآمد برای کاهش هزینه های تولید

 

هزینه‌های اندک با بهره‌وری بالا

باید به این نکته توجه داشت که نمی‌توان برای تمامی واحدهای صنعتی ماشین‌سازی یک نسخه واحد ارائه کرد بلکه باید مختصات آن واحد تولیدی را ابتدا بررسی و بعد از آن مدل کارآمد برای آن سیستم را پی‌ریزی و پیشنهاد کرد.

حسین عبدی، کارشناس صنعت در این زمینه به صمت گفت: اگر بخواهیم توصیه‌های جامعی برای کاهش هزینه‌های تولیدی در واحدهای صنعتی داشته باشیم باید شرایط سازمان را در تمامی سطوح بررسی کنیم؛

این که سازمان با چه هدف تولیدی و در چه شرایط اقتصادی و با چه دامنه رقابتی در حال فعالیت است؟

از چه میزان حاشیه سود برخوردار است؟

و با چه برنامه‌های راهبردی اهداف خود را دنبال می‌کند؟

به غیراز شرایط کلی باید شرایط مدیریتی و نوع مشتریان محصولات واحدهای صنعتی، میزان بلوغ سیستمی، درصد اثربخشی و کارایی و تنوع محصولات بررسی شود. همچنین قرار است هزینه تولید چه محصولی در واحد صنعتی مربوط بازبینی شود؟ محصولی که سال‌ها تولید شده یا به تازگی طراحی شده است؟

عبدی با اشاره به رویکردهای کاهش هزینه تمام‌شده تولید گفت: ابتدا باید از پیش‌نیازهایی صحبت کنیم که وجودشان در واحد صنعتی ضروری است. همچون بخش حسابداری صنعتی که بهای تمام‌شده محصولات را محاسبه و اندازه‌گیری کند و مختصات و فضایی واقعی از هزینه‌ها را در واحد صنعتی به ما نشان دهد. پس از آن دو رویکرد صرفه‌جویی و بهبود را می‌توانیم در کاهش قیمت تمام‌شده تولید لحاظ کنیم.

این کارشناس صنعت درباره رویکرد صرفه‌جویی گفت: در این رویکرد باید فهرست تمام هزینه‌ها به صورت کامل تهیه و با استفاده از تحلیل های آماری و نموداری مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن مقادیر و مواردی که غیرضروری است را کاهش داده یا حذف کنیم.

وی درباره رویکرد بهبود نیز گفت: در این روش باید تلاش شود که با منابع فعلی، تولید بیشتر یا با منابع کمتر همین تولید کنونی را داشته باشیم، به عبارتی به نحوی عمل شود که کمترین اتلاف، هدررفت، دوباره‌کاری و ضایعات را داشته باشیم. به علاوه اینکه باید سطح عملکرد واحد صنعتی را در استفاده از منابع و امکانات تولید اندازه گیری و مشخص کنیم تا مبنایی برای بهبودهای آتی در اختیار داشته باشیم. در کنار آن سازمان باید شرایط رقابتی بازارهای فعلی را درنظر بگیرد. یعنی همزمان با تنوع تولید در پاسخ به نیازهای مشتریان بتواند تولیدی منعطف، در مقیاس کم و با بهره‌وری بالا به همراه سود مناسب را رقم بزند.

 

لینک مقاله اصلی در وب سایت روزنامه گسترش صمت (صنعت، معدن و تجارت) : مدلی کارآمد برای کاهش هزینه‌های تولید

 

0 پاسخ

ثبت دیدگاه

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
به ما بپیوندید !

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.