شرح خدمات مشاوره پیاده سازی، استقرار و اخذ گواهینامه استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ISO 9001 : 2015
شرح خدمات مشاوره ایزو ISO 9001:2015
و مشاوره سیستم مدیریت یکپارچه IMS
 • سیستم مدیریت کیفیت ایزو ISO 9001 : 2015،
 • سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015 و
 • سیستم مدیریت ایمنی ISO 45001:2018

 

هدف از تدوین استانداردهای مدیریتی سری ۹۰۰۰ به وجود آوردن الگویی بین المللی برای پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت كیفیت بوده كه مورد استقبال فراوان در سطح دنیا قرار گرفت. با توجه به استقبال خوب از سیستم مدیریت ایزو ISO 9001 ، سازمان جهانی استاندارد – ISO به تدوین استانداردهای مشابه در سایر زمینه ها همت گمارد و هر چند سال یک بار بر اساس نیازها و خواسته های شرکت های تولیدی و سازمان های خدماتی و با توجه به تغییرات تکنولوژیکی و انتظارات ذینفعان، آنها را مورد بازنگری قرار داده است.

استانداردهای مدیریتی در کشور ما هم از سوی شرکت‌های تولیدی و سازمان ها و دستگاه های دولتی مورد استقبال واقع شده‌اند و ضمن آن که بایستی اذعان نمود آسیب های جدی‌ای وجود دارد، با این حال، شرکت های زیادی هم هستند که به صورت مداوم بر توسعه و بهبود موثر و کارآمد سیستم مدیریت تأکید می کنند.

طراحی پروژه مشاوره ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ و چگونگی استقرار این سیستم مدیریت كیفیت با توجه به شرایط سازمان ها از شرکتی به دیگری متفاوت خواهد بود.

این تفاوت ها بر اساس عواملی همچون موارد زیر می باشد.
 • نیازهای مختلف سازمان بر اساس انتظارات مشتریان و صاحبان سرمایه و مدیران سازمان
 • اهداف ویژه برون سازمانی و درون سازمانی
 • نوع محصولات و خدمات
 • فرآیندها و عملیات مورد نیاز با توجه به فضای کسب و کار
 • اندازه و بزرگی سازمان
مزایای به کارگیری صحیح و استقرار اصولی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ISO 9001 : 2015
 • بهبود شاخص های مالی شركت
 • ارتقاء سطح کیفیت محصولات و خدمات کسب و کار
 • برآورده سازی متعادل نیازها و خواسته های ذی نفعان شرکت
 • افزایش سطح رضایت كاركنان و پرسنل سازمان
 • افزایش سطح رضایتمندی مشتریان

استانداردهای گوناگون سیستم های مدیریت کیفیت را می توان در سازمان های مختلف پیاده سازی نمود و گواهینامه دریافت کرد. پیاده سازی این سیستم های مدیریتی می تواند اولین گام بلند یک کسب و کار در راه بقای خود در شرایط متغیر و پیچیده اقتصاد امروز باشد. در مراحل بعدی می توان با استفاده از مکانیزم های ارائه شده در این استاندارد جهت توسعه، رشد و گسترش کسب و کار، نهایت استفاده را برد.

گام اول اجرای پروژه مشاوره ایزو ISO 9001:2015 ، به طور معمول، بازدید اولیه از محل سازمان و آشنایی با فرآیندهای کسب و کار و پروسه های عملیاتی و ارزیابی شرایط می باشد تا جهت تعیین حجم فعالیت های طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت در تناسب با شرایط واقعی سازمان، برآوردهای لازم صورت گیرد. پس از آن زمان لازم تعیین خواهد شد تا پروژه، طراحی شده و با اجرای آن سیستم مدیریت کیفیت، پیاده سازی گردد. ضمن پیاده سازی و اجرای مکانیزم های طراحی شده، کلیه پرسنل سازمان تحت آموزش‌های لازم قرار خواهند گرفت.

در ذیل اقدامات کلی و عمومی پروژه مشاوره ایزو ISO 9001 ، شرح داده شده است.
 1. شناخت وضع موجود شرکت بر اساس الزامات استاندارد و تحلیل شکاف GAP Analysis
 2. ارائه گزارش ارزیابی اولیه از شرایط سیستم مدیریت در سازمان به مدیریت ارشد
 3. سازمان دهی مسئولان مرتبط با پروژه و تشکیل کمیته راهبردی و تیم اجرایی
 4. تهیه گانت چارت پروژه و زمانبندی آن (مدت زمان اجرای پروژه برای هر شرکت و زمان لازم برای انجام هر یک از فعالیت ها، بر اساس ارزیابی اولیه تعیین شده و برنامه ریزی می گردد)
 5. مشخص نمودن مسئولیت ها و اختیارات کارکنان دخیل در اجرا و تصدیق فعالیت ها
 6. تعریف نیازهای آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی در محل سازمان
 7. تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت
 8. طراحی ساختار اجرایی سازمان
 9. تحلیل بافت سازمان و شناسایی قوت ها و ضعف های سازمان
 10. تعیین و ارزیابی عوامل تأثیرگذار محیط خارجی شرکت
 11. شناسایی ذینفعان سازمان و اولویت بندی خواسته ها و نیازهای آنان
 12. طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت شامل طراحی، بازنگری و اصلاح سیستم ها و مکانیزم های مورد نیاز
 13. شناسایی و تعریف فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت و طراحی شاخص های پایش فرآیندها
 14. تدوین خط مشی کیفیت
 15. اجرای الزامات مرتبط با مدیریت منابع انسانی
 16. شناسایی، تحلیل و ارزیابی ریسک ها و فرصت های سازمان
 17. تهیه و تدوین مستندات شامل روش های اجرایی، دستورالعمل های کاری و فرم های مورد نیاز
 18. اجرا و استقرار سیستم مدیریت دانش سازمانی
 19. ایجاد و نگهداری سوابق و مستندسازی مطابق با رویه های تدوین شده
 20. تربیت ممیزان داخلی و تهیه چک لیست های ممیزی با رویکرد فرآیندی و انجام ممیزی
 21. انتخاب مرجع صدور گواهی نامه – CB
 22. پیش ممیزی توسط سرممیز CB
 23. همکاری مشاور با کارشناسان کارفرما در زمینه تهیه مدارک، مستندات و سوابق مورد نیاز، پاسخگویی به ممیزان
 24. رفع مغایرت های احتمالی و تعریف و اجرای اقدامات اصلاحی
 25. ممیزی نهایی و صدور گواهی نامه

 

نیازسنجی دوره های آموزشی

استاندارد مرجع

 • سیستم مدیریت کیفیت – واژگان و اصطلاحات ISO 9000:2015
 • متن استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015
 • متن استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی حرفه ای ISO 45001:2018

 

صحه گذاری انجام خدمات و تحقق اهداف موضوع پروژه مشاوره ایزو ISO 9001:2015
 • موفقیت در ممیزی نهایی، صدور توصیه نامه و اخذ گواهینامه استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ISO 9001 : 2015 توسط CB

 

موفقیت در ممیزی نهایی و اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ایزو ISO 9001 : 2015

موفقیت در ممیزی نهایی و اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ایزو ISO 9001 : 2015

 

پروژه مشاوره سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان چوب سنگ صنعت سلولزی محصولات چوبی مبلمان

پروژه ارائه خدمات مشاوره پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 در شرکت چوب سنگ

 

مشاوره سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ در سازمان مدیریت پسماند شهرداری

پروژه مشاوره سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ سازمان مدیریت پسماند شهرداری

پروژه مشاوره سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ سازمان مدیریت پسماند شهرداری

 

ممیزی داخلی و مشاوره سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ شرکت آذین فورج

ممیزی داخلی و مشاوره سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ شرکت آذین فورج

 

پروژه مشاوره سیستم مدیریت یکپارچه IMS شرکت نفت و گاز شرق توسط حسین عبدی

پروژه مشاوره سیستم مدیریت یکپارچه IMS شرکت نفت و گاز شرق، پیاده سازی ویرایش جدید الزامات ایزو ISO 9001:2015 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001:2018

 

ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 در چارچوب پروژه مشاوره شرکت قند تربت – خراسان رضوی (زیرمجموعه هلدینگ سازمان اقتصادی رضوی)

ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 شرکت قند تربت - خراسان رضوی

ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 شرکت قند تربت حیدریه

 

 

پروژه مشاوره IATF 16949:2016 ، شرکت پیشگامان تولید سما

پروژه مشاوره ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ و IATF در شرکت پیشگامان تولید سما (بجنورد)

 

پروژه مشاوره سیستم مدیریت کیفیت ISO TS 16949 در شرکت شایان کاوش پاژ تولیدکننده قطعات الکترونیکی خودرو

پروژه مشاوره پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ در شرکت شایان کاوش پاژ شرکت دانش بنیان تولید کننده قطعات و تجهیزات الکترونیکی

 

پروژه مشاوره IATF 16949:2016 ، شرکت پیشگامان تولید سما

جلسه ممیزی نهایی الزامات ISO 9001:2015 و IATF – پروژه مشاوره سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ و اخذ گواهینامه از DQS آلمان – شرکت صنایع لاستیک SOT (سرممیز : سرکار خانم مهندس یاوند)

 

حسین عبدی : سوابق اجرایی و مشاوره مدیریت

جلسه ممیزی نهایی ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۰۸ و ISO TS ویرایش ۲۰۰۹ توسط تیم ممیزان DQS آلمان در شرکت صنایع لاستیک SOT (سرممیز : جناب آقای دکتر خانجانی)