دوره آموزشی IATF 16949:2016
دوره آموزشی IATF 16949 : 2016

دوره آموزشی الزامات سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو

برگزاری دوره آموزشی سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو IATF 16949 به صورت آنلاین (مجازی) امکان‌پذیر می باشد

 

*******

 

مدت دوره : ۱۸ یا ۲۴ ساعت
ساعت برگزاری : ۸:۳۰   تا   ۱۴:۳۰
اهداف برگزاری دوره آموزشی IATF 1694:2016 چیست؟

·         نظام مند (سیستماتیک) کردن نحوه انجام فعالیت های مدیریتی و عملیاتی کسب و کار سازمان

·         ایجاد زمینه ارتقاء سطح کیفیت محصولات تولیدی و خدمات سازمان

·         تسهیل بهبود راندمان تولید و افزایش بهره وری (کارایی و اثربخشی) در فرآیندها و فعالیت های کاری سازمان

·         ايجاد اطمينان و اعتماد در بيرون سازمان و نزد مشتريان

·         افزايش توان شرکت در عرصه رقابت و ایجاد برد تبلیغاتی برای سازمان و برند آن

در این دوره چه می آموزید؟

·         معرفی انواع استانداردها و حصول آشنايي با سازمان جهانی استانداردها – ISO و گروه کاری بین المللی خودرو – IATF

·         ارائه نحوه پیاده سازی سیستم مدیریت، ممیزی CB ، ثبت و صدور گواهینامه

·         تشریح مفاهیم، اصطلاحات و تعاريف مرتبط با استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت IATF 16949 : 2016

·         ارائه اصول و بيان مفاهيم رویکرد – مدیریت فرآیندی

·         نحوه شناسایی و تعیین فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت و طراحی شاخص های پایش فرآیندها

·         تشريح انواع فرآیندها در سازمان و ارائه مفاهیم فرآيندهاي اصلی، مشتری مدار و مدیریتیCOP,SOP,MOP

·         اصول هفت گانه مدیریت کیفیت

·         آموزش تهیه و تدوین مدارک و مستندات مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت و نحوه مستندسازی و نگهداری سوابق

·         تشريح سيستم مديريت كيفيت و توضیح بندها، الزامات و عناصر  IATF 16949 : 2016

·         تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت

·         تحلیل بافت سازمان و شناسایی قوت ها و ضعف های سازمان

·         تعیین و ارزیابی عوامل تأثیرگذار محیط خارجی شرکت

·         شناسایی ذینفعان سازمان و اولویت بندی خواسته ها و نیازهای آنان

·         شناسایی، تحلیل و ارزیابی ریسک ها و فرصت های سازمان

·         اجراء و استقرار سیستم مدیریت دانش سازمانی

·         طرح ریزی مکانیزم خطاناپذیرسازی

·         روش های حل مسئله

·         ابزارهای کیفی و تکنیک های مهندسی کیفیت

·         تشریح نکات کاربردی برای پیاده سازی فرآیند بهبود مستمر و اجرایی ساختن مهم ترین اصل استاندارد مبنی بر بهبود مستمر اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت  IATF 16949 : 2016

·         تربیت ممیزان داخلی، نحوه برنامه ریزی سه ساله ممیزی و تهیه چک لیست های ممیزی با رویکرد فرآیندی و انجام ممیزی

·         آشنایی با استانداردهای مرتبط

این دوره آموزشی برای چه کسانی مفید است؟

گذراندن دوره آموزشی IATF ، برای مدیران، سرپرست‌ها و کارشناسان واحدهای تضمین کیفیت، مهندسی، تولید، کنترل کیفیت و دیگر واحدهای مرتبط شرکت های فعال در زنجیره تأمین قطعات خودرو که درصدد پیاده سازی الزامات سیستم و اخذ گواهینامه IATF 16949:2016 می باشند، توصیه می گردد.

پس از برگزاری دوره آموزشی (آزمون، بازآموزی، ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره)

– شرکت‌کنندگان پس از حضور در این دوره (دو تا سه هفته بعد) بایستی بتوانند قسمت ها و بندهای سیستم مدیریت کیفیت IATF 16949:2016  را نام برده و توضیحی مختصر اما واضح از هفت اصل مدیریت کیفیت ارائه دهند. آنها بایستی بتوانند الزامات و بندهای اصلی استاندارد IATF  مرتبط با واحد سازمانی و فعالیت های شغلی خود را عنوان کنند؟

توصیه می‌شود که فراگیران، در فضای انجام یک آزمون ساده کتبی (و یا شفاهی) که توسط مدرس طراحی و ارسال می‌شود، قرار گرفته و سطح یادگیری آنها در درک مفاهیم و مبانی دوره آموزشی، سنجیده شود.

– برای کارکنانی که در دوره حضور داشته اند، پس از گذشت مدت زمانی حدود چند هفته، بایستی یک یا دو نوبت جلسه مطالعه گروهی متن استاندارد IATF 16949:2016  و دورخوانی مطالب جزوه آموزشی برگزار شود و یا این که بازآموزی خلاصه مطالب دوره، توسط یک نفر از مدیران یا کارشناسان واجد صلاحیت سازمان انجام شود.

– نتایج آزمون و ارزیابی مدرس در کلاس، در قالب یک گزارش، به مدیر آموزش و همچنین مدیر مستقیم فراگیران گزارش می‌شود تا در سنجش اثربخشی و دیگر کاربردهای مقتضی استفاده شود.

– اگر سازمان محترم کارفرما از روش چهارمرحله‌ای “کرک پاتریک” یعنی ۱- واکنش، ۲- یادگیری، ۳- رفتار و ۴- نتیجه، برای ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی بهره می‌برد، این امکان وجود دارد که نتایج و شواهد به‌دست‌آمده از سنجش اثربخشی، با مدرس به اشتراک گذاشته شود و برای موارد (احتمالی) عدم اثربخشی، ریشه‌یابی صورت گرفته و اقدامات اصلاحی مناسب، طرح‌ریزی و اجراء گردد.

 

تدریس دوره آموزشی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 : 2015 و الزامات استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو IATF 16949 ویرایش ۲۰۱۶ برای مدیران و کارشناسان شرکت پیشگامان تولید سما

برگزاری دوره های آموزشی طی پروژه IATF 16949:2016 در شرکت پیشگامان تولید سما تولید کننده پمپ های هیدرولیک انواع خودرو

برگزاری دوره های آموزشی طی پروژه IATF 16949:2016 در شرکت پیشگامان تولید سما تولید کننده پمپ های هیدرولیک انواع خودرو

 

تدریس دوره آموزشی استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 : 2015 و الزامات خاص خودروسازی IATF 16949 ویرایش ۲۰۱۶ برای مدیران و کارشناسان شایان کاوش پاژ در محل این شرکت

تدریس دوره آموزشی استاندارد مدیریت کیفیت صنعت خودرو IATF 16949 ویرایش ۲۰۱۶ برای مدیران و کارشناسان شایان کاوش پاژ

تدریس دوره آموزشی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت خودروسازی IATF 16949 ویرایش ۲۰۱۶ برای مدیران و کارشناسان شایان کاوش پاژ در محل شرکت

 

تدریس دوره آموزشی سیستم کیفیت صنعت خودرو IATF 16949 شرکت آذین فورج

آموزش دوره سیستم کیفیت صنعت خودرو IATF 16949 – سالن آموزش شرکت آذین فورج