سرفصل ها، محتوا و شرایط برگزاری دوره آموزشی هزینه های کیفیت

دوره آموزشی COQ  –  Cost Of Quality

برگزاری دوره آموزشی هزینه های کیفیت COQ به صورت آنلاین (مجازی) امکان‌پذیر می باشد

 

*******

 

مدت دوره : ۸ ساعت
تاریخ برگزاری : در یک روز . . . .
اهداف برگزاری دوره آموزشی هزینه های کیفیت چیست؟

روش های سیستماتیک معدودی بین مدیران و کارشناسان سازمان ها برای مدیریت و کاهش هزینه ها شناخته شده است، این در حالی است که از الزامات و نیازهای ضروری امروزه سازمان هاست که روش های سیستماتیک مدیریت هزینه را درک نموده، فراگرفته و در بهبود و کاهش هزینه های خود به کار ببرند.

از معدود تکینک های معمول و نسبتا رایج،سیستم هزینه های کیفیت COQ می باشد که در این دوره به صورت کامل به مفاهیم، اصول و فرآیند اجرایی آن پرداخته خواهد شد تا بتوان به صورتی دقیق نسبت به شناسایی هزینه ها، گردآوری اطلاعات، تحلیل و آنالیز داده ها و در نهایت طراحی و اجرای برنامه های بهبود و کاهش هزینه های کیفیت کل اقدام نمود.

در ادامه نیز دو رویکرد اصلی و سیستماتیک کاهش هزینه ها (به جز هزینه های کیفیت) ارائه خواهد گردید تا سازمان ها بتوانند با دیدی گسترده ترو شناختی عمیق تر نسبت به این مهم یعنی مدیریت و کاهش هزینه های خود اقدام نمایند.

در این دوره چه می آموزید؟

·    تعریف و شناسایی انواع اتلاف در سازمان ها – در پنج حوزه منابع انسانی، تجهیزات ، مواد اولیه ، سیستم و محیط

·         تعریف مفاهیم کیفیت سنتی و ویژگی های دوره گذار به رویکرد جدید به کیفیت

·         آشنائی با اصول هزینه های کیفیت و ارائه سیستم PAF

·         منابع هزینه های کیفیت ارزیابی، پیشگیرانه و شکست ( داخلی و خارجی )

·    شناسایی و محاسبه ردیف های هزینه های کیفیت و طراحی شاخص های کلیدی پایش هزینه ها

·         روش های تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات هزینه ها

·         نحوه پیاده سازی و فرآیند اجرایی سیستم هزینه های کیفیت در سازمان

·    شناسایی فرصت های بهبود ، تعریف اقدامات اصلاحی و طراحی پروژه های بهینه سازی و کاهش هزینه ها

·         رویکردهای سیستماتیک مدیریت و کاهش هزینه های سازمان

·         آشنایی با دیگر تکنیک های شناسایی، تحلیل و کاهش هزینه ها

·         ارائه نکات کاربردی و موردی برای کاهش هزینه های تولید ، عملیات ، اداری و پشتیبانی

دوره آموزشی هزینه کیفیت برای چه کسانی مفید است؟

این دوره برای مدیران و کارشناسان واحدهای مالی و حسابداری، تضمین کیفیت، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه، کنترل کیفیت و تولید شرکت های صنعتی و تولیدی توصیه می گردد.

 

برگزاری دوره آموزشی COQ هزینه‌های کیفیت در شرکت محورسازان چی چست ارومیه آذربایجان غربی

برگزاری دوره آموزشی COQ هزینه‌های کیفیت در شرکت محورسازان چی چست، ارومیه، آذربایجان غربی

 

تدریس دوره آموزشی هزینه های کیفیت Cost Of Quality با تمرکز بر رویکردها و راهکارهای مدیریت و کاهش هزینه های کیفی در مجتمع فولاد خراسان – نیشابور

حسین عبدی : تدریس دوره آموزشی هزینه کیفیت - مجتمع فولاد خراسان

حسین عبدی : تدریس دوره آموزشی هزینه های کیفیت Cost Of Quality مجتمع فولاد خراسان – نیشابور

 

سخنرانی در سمینار آموزشی هزینه های کیفیت Cost Of Quality در سیرجان

حسین عبدی - سخنرانی در سمینار آموزشی COQ هزینه های کیفیت Cost Of Quality شرکت صنعتی معدنی گل گهر، سیرجان - استان کرمان

سخنرانی حسین عبدی در سمینار آموزشی هزینه کیفیت Cost Of Quality شرکت صنعتی معدنی گل گهر، سیرجان – استان کرمان

توصیه نامه و گواهی حسن انجام کار تدریس و برگزاری دوره آموزشی هزینه های کیفیت در فولاد خراسان

توصیه نامه و گواهی حسن انجام کار صادر شده توسط موسسه آموزشی گاما بوشهر به جهت تدریس و برگزاری دوره آموزشی هزینه های کیفیت COQ در محل شرکت مجتمع فولاد خراسان، نیشابور