تدریس دوره آموزشی ایزو ISO 9001 : 2015 توسط حسین عبدی
دوره آموزش ایزو ۹۰۰۱
           ISO 9001 : 2015
و تدریس دوره آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS شامل :

دوره آموزشی سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵

دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی شغلی و بهداشت ایزو ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸

برگزاری دوره آموزشی ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ به صورت آنلاین – مجازی امکان‌پذیر می باشد

*******

مدت دوره : ۱۸
نحوه برگزاری : در سه روز
اهداف برگزاری دوره آموزشی ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ چیست؟

·         نظام مند (سیستماتیک) کردن نحوه انجام فعالیت های مدیریتی و عملیاتی کسب و کار سازمان

·         ایجاد زمینه ارتقاء سطح کیفیت محصولات تولیدی و خدمات سازمان

·         تسهیل بهبود راندمان تولید و افزایش بهره وری (کارایی و اثربخشی) در فرآیندها و فعالیت های کاری سازمان

·         ايجاد اطمينان و اعتماد در بيرون سازمان و نزد مشتريان

·         افزايش توان شرکت در عرصه رقابت و ایجاد برد تبلیغاتی برای سازمان و برند آن

نفرات حاضر در دوره ایزو چه می آموزند؟

·         معرفی انواع استانداردها و حصول آشنايي با سازمان بین المللی استانداردها – ISO

·         ارائه نحوه پیاده سازی سیستم، ممیزی و اخذ گواهی نامه

·         تشریح مفاهیم، اصطلاحات و تعاريف مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

·         ارائه اصول و بيان مفاهيم رویکرد – مدیریت فرآیندی

·         نحوه شناسایی و تعیین فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت و طراحی شاخص های پایش فرآیندها

·         تشريح انواع فرآیندها در سازمان و ارائه مفاهیم فرآيندهاي اصلی، مشتری مدار و مدیریتیCOP,SOP,MOP

·         اصول هفت گانه مدیریت کیفیت

·         آموزش تهیه و تدوین مدارک و مستندات مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت و نحوه مستندسازی و نگهداری سوابق

·         تشريح سيستم مديريت كيفيت و توضیح بندها، الزامات و عناصر ISO 9001:2015

·         تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت

·         تحلیل بافت سازمانی و شناسایی قوت ها و ضعف های سازمان

·         تعیین و ارزیابی عوامل تأثیرگذار محیط خارجی شرکت

·         شناسایی ذینفعان سازمان و اولویت بندی خواسته ها و نیازهای آنان

·         شناسایی، تحلیل و ارزیابی ریسک ها و فرصت های سازمان

·         اجراء و استقرار سیستم مدیریت دانش سازمانی

·         تشریح نکات کاربردی برای پیاده سازی فرآیند بهبود مستمر و اجرایی ساختن مهم ترین اصل استاندارد مبنی بر بهبود مستمر اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت

·         تربیت ممیزان داخلی، نحوه برنامه ریزی سه ساله ممیزی و تهیه چک لیست های ممیزی با رویکرد فرآیندی و انجام ممیزی

آموزش ایزو ۹۰۰۱ برای چه کسانی مفید است؟

گذراندن دوره آموزش ایزو  ISO 9001:2015 ، برای مدیران، سرپرست‌ها و کارشناسان واحدهای تضمین کیفیت، مهندسی، تولید، کنترل کیفیت و دیگر واحدهای مرتبط شرکت های که در حال طرح ریزی و پیاده سازی الزامات این استاندارد و اخذ گواهینامه می باشند، توصیه می گردد.

پس از برگزاری دوره آموزشی ایزو (آزمون، بازآموزی، ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره)

– شرکت‌کنندگان پس از حضور در این دوره (دو تا سه هفته بعد) بایستی بتوانند قسمت ها و بندهای سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ را نام برده و توضیحی مختصر اما واضح از هفت اصل مدیریت کیفیت ارائه دهند. آنها بایستی بتوانند الزامات و بندهای اصلی استاندارد ایزو ۹۰۰۱ مرتبط با واحد سازمانی و فعالیت های شغلی خود را عنوان کنند؟

توصیه می‌شود که فراگیران، در فضای انجام یک آزمون ساده کتبی (و یا شفاهی) که توسط مدرس طراحی و ارسال می‌شود، قرار گرفته و سطح یادگیری آنها در درک مفاهیم و مبانی دوره آموزشی، سنجیده شود.

– برای کارکنانی که در دوره حضور داشته اند، پس از گذشت مدت زمانی حدود چند هفته، می تواند یک یا دو نوبت جلسه مطالعه گروهی متن استاندارد ISO 9001 و دورخوانی مطالب جزوه آموزشی برگزار شود و یا این که بازآموزی خلاصه مطالب دوره توسط یکی از پرسنل واجد صلاحیت شرکت، انجام شود.

– نتایج آزمون و ارزیابی مدرس در کلاس، در قالب یک گزارش، به مدیر آموزش و همچنین مدیر مستقیم فراگیران گزارش می‌شود تا در سنجش اثربخشی و دیگر کاربردهای مقتضی استفاده شود.

– اگر سازمان محترم کارفرما از روش چهارمرحله‌ای “کرک پاتریک” یعنی ۱- واکنش، ۲- یادگیری، ۳- رفتار و ۴- نتیجه، برای ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی بهره می‌برد، این امکان وجود دارد که نتایج و شواهد به‌دست‌آمده از سنجش اثربخشی، با مدرس به اشتراک گذاشته شود و برای موارد (احتمالی) عدم اثربخشی، ریشه‌یابی صورت گرفته و اقدامات اصلاحی مناسب، طرح‌ریزی و اجراء گردد.

 

برگزاری دوره آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه برای کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق در چارچوب پروژه مشاوره IMS

حسین عبدی – تدریس دوره آموزش ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ و الزامات سیستم مدیریت یکپارچه برای کارکنان شرکت نفت و گاز شرق در چارچوب پروژه مشاوره IMS

 

تدریس دوره آموزشی ایزو ۹۰۰۱ و سیستم مدیریت یکپارچه IMS در شرکت آذین فورج

تدریس دوره آموزش ایزو ۹۰۰۱ در محل شرکت آذین فورج

 

تدریس دوره آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه برای کارکنان شرکت قند تربت حیدریه IMS

تدریس دوره آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS برای کارکنان شرکت قند تربت حیدریه

 

 

حسین عبدی برگزاری و تدریس دوره و کارگاه آموزشی ایزو ۹۰۰۱ و IATF 16949 برای سرپرستان و کارشناسان ریزان فلز توس پیش از ممیزی نهایی و صدور گواهینامه

برگزاری و تدریس دوره و کارگاه آموزشی ایزو ۹۰۰۱ برای سرپرستان و کارشناسان ریزان فلز پیش از ممیزی نهایی و صدور گواهینامه

 

آغاز پروژه مشاوره سیستم مدیریت یکپارچه شرکت آرد قدس رضوی با برگزاری دوره آموزشی

شروع فاز اجرایی پروژه مشاوره سیستم مدیریت یکپارچه IMS با برنامه ریزی و برگزاری دوره آموزشی IMS در محل شرکت آرد قدس

 

دوره آموزشی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ISO 9001 : 2015

دوره آموزشی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ISO 9001 : 2015