نوشته‌ها

حسین عبدی برگزاری و تدریس دوره و کارگاه آموزشی ایزو ۹۰۰۱ و IATF 16949 برای سرپرستان و کارشناسان ریزان فلز توس پیش از ممیزی نهایی و صدور گواهینامه

کارگاه آموزشی و جلسه توجیهی ایزو ۹۰۰۱ و IATF 16949 برای سرپرستان، کارشناسان و کارگران شرکت پیش از ممیزی صدور گواهینامه

ادامه متن

1+

اطلاعات تماس موسسات معتبر ثبت و صدور CB گواهینامه IMS سیستم مدیریت یکپارچه، IATF 16949 و ایزو در ایران

ادامه متن

6+

مروری بر رویکرد ممیزان به برخی از بندها و الزامات سیستم مدیریت کیفیت خودروسازی ISO TS 16949

ادامه متن

6+

گزارش ممیزی ISO TS 16949 شرکت تولیدی قطعات لاستیکی خودرو توسط تیم DQS آلمان

ادامه متن

7+

پروژه مشاوره به روزآوری و بهبود سیستم مدیریت کیفیت خودروسازی ISO TS 16949 برای تمدید اعتبار گواهینامه در شرکت تولیدکننده قطعات لاستیکی خودرو

ادامه متن

6+