نوشته‌ها

IATF 16949:2016 – Frequently Asked Questions (FAQs)

آخرین نسخه منتشر شده (مارچ ۲۰۱۹) پرسش های رایج – FAQs در مورد الزامات سیستم مدیریت کیفیت IATF 16949:2016 توسط گروه کاری بین المللی خودرو – IATF

ادامه متن

4+

توضیح و تشریح الزامات بند طرح های اقتضایی در سیستم مدیریت کیفیت خودرویی IATF 16949:2016

ادامه متن

4+

فرآیند پیاده سازی ISO 9001:2015 و سیستم مدیریت کیفیت خودرو IATF 16949:2016

ادامه متن

3+

متن بند چهار سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ و IATF 16949 ، شناخت سازمان و ماهیت آن

ادامه متن

7+

فهرست بندهای اصلی ویرایش جدید سیستم مدیریت کیفیت خودروسازی IATF 16949 2016

ادامه متن

12+