نوشته‌ها

تدریس دوره آموزشی تکنیک های بهبود و ابزارهای ناب سازی در محل شرکت کیهان صنعت قائم

تدریس دوره آموزشی تکنیک‌های بهبود و ناب سازی در شرکت تولیدی کیهان صنعت قائم

ادامه متن

آموزش SMED - تعویض تک دقیقه ای قالب

آموزش SMED – تعویض تک دقیقه ای قالب (از مجموعه تکنیک های تولید ناب)

ادامه متن

برای اتصال قالب به صفحه دستگاه و پرس تزریق پلاستیک از تکنولوژی مگنت استفاده شده است.

نمونه بسیار خوب از اجرای تکنیک تعویض تک دقیقه ای قالب SMED – بازکردن و بستن قالب تزریق پلاستیک در کمتر از ۱۰ دقیقه

ادامه متن

روش تحلیل و تصمیم گیری برای اولویت بندی فرآیندها و ایستگاه های تولیدی جهت انتخاب پروژه پایلوت SMED تعویض تک دقیقه ای قالب

ادامه متن

آیا همان قدر که تعویض لاستیک مسابقات فرمول یک سریع تر شده، تغییر خط تولید و تعویض قالب شرکت های تولیدی بهبود یافته است؟ فیلم SMED

ادامه متن