نوشته‌ها

کارگاه آموزشی خلاقیت و نوآوری در شرکت دانش بنیان فعال حوزه انرژی

کارگاه آموزشی خلاقیت و نوآوری در شرکت بزرگ دانشی فعال در حوزه انرژی

ادامه متن

برگزاری دوره مدیریت دانش به صورت کارگاهی در شرکت نان قدس رضوی

برگزاری دوره مدیریت دانش به صورت کارگاهی در شرکت نان رضوی

ادامه متن

تدریس و آموزش دوره مدیریت دانش در ریخته‌گری ایران خودرو قزوین

تدریس و آموزش دوره مدیریت دانش در ریخته‌گری ایران خودرو – قزوین

ادامه متن

اجرای پروژه مشاوره مدیریت دانش در شرکت نان رضوی

اجرای پروژه مشاوره مدیریت دانش در شرکت نان قدس رضوی

ادامه متن

تدریس آموزش حضوری دوره اصول سرپرستی در شرکت آریا ترانسفو سمنان

آموزش حضوری اصول سرپرستی در شرکت آریاترانسفو – سمنان، شهمیرزاد

ادامه متن