نوشته‌ها

برگزاری دوره آموزشی خلاقیت و نوآوری برای کارکنان شرکت توزیع نیروی برق مشهد

برگزاری دوره آموزشی خلاقیت و نوآوری برای شرکت توزیع نیروی برق مشهد

ادامه متن

آموزش مجازی دوره تکنیکهای حل مسئله کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

آموزش مجازی دوره تکنیکهای حل مسئله برای هلدینگ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

ادامه متن

تدریس دوره آموزشی نظام آراستگی محیط کار ۵s

تدریس دوره آموزشی نظام آراستگی ۵S برای مدیران شرکت کاشی توس

ادامه متن

تدریس دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی ERM

تدریس دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی ERM

ادامه متن

برگزاری دوره آموزشی مجازی خلاقیت و حل مسئله برای مدیران شهرداری

تدریس دوره مجازی خلاقیت و حل مسئله برای مجموعه ای از مدیران شهرداری مشهد

ادامه متن