نوشته‌ها

انگیزه دادن به کارکنان ، چگونه به این شش نوع شخصیت، به وسیله کیفیت، انگیزه بدهید

چه‌گونه به این شش نوع شخصیت کاری و شغلی، به وسیله کار خوب و باکیفیت، انگیزه بدهید؟

ادامه متن

3+

تأثیر روند تحولات اجتماعی و فرهنگی بر مسائل اقتصادی و کسب و کارها

ادامه متن

7+

مکانیزم محاسبه شاخص تعیین حیطه نظارت، روشی برای تعیین تعداد پرسنل تحت نظارت یک مدیر یا سرپرست

ادامه متن

6+

ده اقدام عملی در مورد نحوه رفتار مدیر در سازمان – تمرین و توسعه مهارت های رهبری

ادامه متن

7+

ارزیابی روش سنتی طراحی ساختار سازمانی و بررسی نقاط قوت و ضعف نمودار سازمانی سلسله مراتبی یا وظیفه ای

ادامه متن

5+