نوشته‌ها

محیطی که در آن قرار داریم، سریع‌تر از همیشه تغییر می‌کند، تحول در روندها و الگوهای اجتماعی و فرهنگی و تأثیری که بر مسائل اقتصادی، صنعتی و کسب و کارها می‌گذارند

ادامه متن

مکانیزم محاسبه شاخص تعیین حیطه نظارت، روشی برای تعیین تعداد پرسنل تحت نظارت یک مدیر یا سرپرست

ادامه متن

ده اقدام عملی در مورد نحوه رفتار مدیر در سازمان – تمرین و توسعه مهارت های رهبری

ادامه متن

ارزیابی روش سنتی طراحی ساختار سازمانی و بررسی نقاط قوت و ضعف نمودار سازمانی سلسله مراتبی یا وظیفه ای

ادامه متن

۳۵ نکته کاربردی مدیریت منابع انسانی برای مدیر ارشد سازمان و مدیران میانی شرکت ها

ادامه متن