نوشته‌ها

ده اقدام عملی در مورد نحوه رفتار مدیر در سازمان – تمرین و توسعه مهارت های رهبری

ادامه متن

شناسایی و دسته بندی عوامل محرک هزینه و اتلاف در سازمان و معرفی اقدامات اصلاحی و تکنیک های بهبود برای کاهش هزینه ها

ادامه متن

هشت اقدام عملی برای بهبود اثربخشی و کارایی جلسه های درون سازمانی

ادامه متن

بهترین شیوه مدیریت واحدهای صنعتی در مصاحبه روزنامه گسترش صمت با حسین عبدی

ادامه متن

شاخص های اندازه گیری سطح عملكرد فرآیند فروش، مشتری مداری و ارتباط با مشتری KPIs

ادامه متن