نوشته‌ها

بررسی روش های جمع آوری داده های محاسبه هزینه های کیفیت Cost Of Quality

ادامه متن

ارزیابی مدل ها و سیستم های مختلف هزینه های کیفیت، مروری مختصر بر ویژگی ها

ادامه متن

مدل های شناسایی، محاسبه، گزارش، تحلیل و بهبود هزینه های کیفیت

ادامه متن

آیا سیستم هزینه های کیفیت – COQ می تواند بحث همیشگی کنترل کیفیت و تولید بر سر سطح بهینه کیفیت و هزینه ها را تمام کند؟

ادامه متن

حسین عبدی مدرس آموزش هزینه های کیفیت

سخنرانی در سمینار آموزشی هزینه های کیفیت  Cost Of Quality در سیرجان

ادامه متن