نوشته‌ها

آموزش دوره کنترل کیفیت عمومی در شرکت محصولات کاغذی لطیف

آموزش دوره کنترل کیفیت عمومی در شرکت محصولات کاغذی لطیف (هلدینگ سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین، تاپیکو)

ادامه متن

1+

برای بهبود سودآوری، تحلیل هزینه ای و مالی را با سیستم مدیریت عملکرد همراه کنید

ادامه متن

11+

موردکاوی پروژه بهبود مدیریت منابع انسانی، کاهش شاخص ترک کار نیروی انسانی

ادامه متن

7+

اصول نمایش و ارائه اطلاعات و نمودار کردن داده ها برای تهیه گزارش های مدیریتی و تحلیل عملکرد

ادامه متن

7+

مراحل اجرا و فرآیند پیاده سازی پروژه تکنیک تعویض تک دقیقه ای قالب SMED

ادامه متن

11+