نوشته‌ها

ممیزی فرآیندهای کسب و کار شهرداری شاندیز ارزیابی اثربخشی و عارضه یابی و بهبود فرآیندها

ممیزی فرآیندهای کسب و کار شهرداری شاندیز – ارزیابی اثربخشی، عارضه یابی و بهبود فرآیندها

ادامه متن

نمودارهای نمایش داده ها و تحلیل اطلاعات ممیزی نسبت به تفکیک واحدها ۱

نمایش بصری و نموداری کردن داده های ممیزی داخلی سیستم مدیریت سازمان

ادامه متن

اجرای ممیزی نظام آراستگی محیط کار در سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد

اجرای ممیزی نظام آراستگی محیط کار ۵S در سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد

ادامه متن

تکنیک هایی برای کاهش مقاومت در برابر تغییر

تکنیک هایی برای کاهش مقاومت در برابر تغییر

ادامه متن

موسسه معتبر مشاوره مدیریت مک‌کینزی : اقتصاد ایران، یک فرصت رشد هزار میلیارد دلاری را پیش رو دارد

ادامه متن