نوشته‌ها

نمودارهای نمایش داده ها و تحلیل اطلاعات ممیزی نسبت به تفکیک واحدها ۱

نمایش بصری و نموداری کردن داده های ممیزی داخلی سیستم مدیریت سازمان

ادامه متن

فرآیند پیاده سازی ISO 9001:2015 و سیستم مدیریت کیفیت خودرو IATF 16949:2016

ادامه متن

فهرست بندهای اصلی ویرایش جدید سیستم مدیریت کیفیت خودروسازی IATF 16949 2016

ادامه متن

متن استاندارد سیستم مدیریت کیفیت خودروسازی، ایزو تی اس ISO TS 16949:2009

ادامه متن

چه روش های اجرایی در سیستم مدیریت کیفیت ایزو ISO 9001:2008 الزامی و اجباری می باشند؟

ادامه متن